Op de gemeente-avond vertelde ds. Johan Meijer over het nieuwe meerjarenthema: Groen Geloven.

Rode draad: groen thema

De Startzondag voor dit jaar, 5 september is in voorbereiding en daarbij geven wij aandacht aan het Joodse Loofhuttenfeest, een van de grote feesten uit de Joodse Feestkalender. Hierbij gebruiken we de Bijbeltekst over de instelling van dit Loofhuttenfeest. Die keuze maakten we, omdat we kort geleden het volgende meerjarenthema kozen: Groene Kerk, Groene Theologie, Groen Geloven.

Boek over Groene Theologie

Op de gemeenteavond vertelde ds. Johan Meijer in dit verband ook over het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort. Als samenvatting staat achterop het boek: ‘Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.

Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Groene Theologie verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Ontdek hier alles over dit meerjarenthema