In overleg met de kerkenraad is besloten weer diensten mogelijk te maken in de Oude Kerk. Een wens die de laatste tijd vaak werd geuit door gemeenteleden. Maar de kerkenraad realiseert zich ook dat het voor sommige gemeenteleden nog te vroeg is. Eenieder kan daarin zijn weloverwogen keuze maken. De diensten zijn in overeenstemming met de regels van de landelijke PKN.

Startpunt:

De Paascyclus / Stille Week zal het startpunt zijn. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (1, 2 en 3 april) beginnen de diensten om 19.00 uur. Er is dan ruimte voor 20 bezoekers.

Op Paasmorgen 4 april zal de dienst om 10.00 beginnen. Er is dan ruimte voor 30 bezoekers. In principe wordt dat voortgezet vanaf 11 april.

Aanmelden

Aanmelden is nog steeds noodzakelijk: via mail: koster@pgborne.nl of telefonisch: 06- 21 10 09 45. Voor de diensten van de paascyclus graag voor donderdag 1 april. Voor de dienst van 11 april (en daarna) voor de vrijdagavond 18.00 uur.

Daarnaast zal er naar uw gezondheid worden gevraagd en zal u een plaats worden toegewezen. Nieuw is het dragen van een mondkapje bij binnenkomst. Als u op uw plaats zit, kan het weer af. Bij verplaatsen moet het weer op. Lees vooral nog even alle spelregels voor u naar een dienst gaat.

We hopen dat de diensten op deze manier inspirerend en bemoedigend zullen zijn en bidden om Gods Geest.

.