De ZWO-commissie bereidt de jaarlijkse najaarszendingsactie voor. In overleg met de diaconie mogen de 4 projecten van onze eigen gemeenteleden voor 2021 meedoen:  

  • Stichting Naar School in Haïti  van Wim Zaalberg
  • Stichting Shoma  van Jaap Bargeman
  • Kinderhuis Hannukkah  van Jolanda Schenkel
  • Schoolgeld voor de kinderen van Mawa van Martine van Oosten.

Ook het project van Kerk in Actie “Overijssel voor Zuid-Afrika” maakt weer deel uit van de actie. Ontdek hier alle informatie over deze 4 projecten.

Haal de envelop uit uw brievenbus en doe mee

De envelop met alle informatie voor deze actie wordt in de eerste week van november bij u thuis gebracht. Net als vorig jaar wordt de envelop niet meer bij u opgehaald en willen we u vragen het geld over te maken op het rekeningnummer dat in de brief staat. U kunt ook de envelop met inhoud in het collectemandje leggen na afloop van de zondagsviering of bij een van de lopers zelf in de brievenbus doen.

Mooie opbrengst vorige actie

De totale opbrengst van de actie wordt in de ZWO-dienst van 14 november bekend gemaakt. De opbrengst van de vorige najaarszendingsactie is van november 2020 tot en met september 2021 ruim € 9171.67. Wat een prachtige opbrengst!!!

Loopt u een rondje mee met enveloppen bezorgen?

Heeft u een uurtje tijd? De ZWO-commissie kan nog hulp gebruiken bij het wegbrengen van de enveloppen. Meld u zich hiervoor alstublieft aan bij dinigeertman1@gmail.com.