Oude Kerk

  • Geen gemeentezang.
  • Als het mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van een zanggroep, maximaal 3 personen die elk op minimaal 1,5 meter van elkaar en minimaal 5 meter vanaf de 1e rij kerkgangers in het schip staan.
  • Is er geen zanggroep, dan wordt gebruik gemaakt van orgelmuziek en/óf van een CD;
  • medewerkers aan de dienst: 1 predikant, 1 organist, 1 koster en 1 ambtsdrager. Dus geen lector;
  • Maximaal aantal bezoekers wordt verder teruggebracht naar 35 personen. Dit omdat het koor niet meer voor bezoekers gebruikt kan worden
  • Vooraf aanmelding bij de koster vóór vrijdagmiddag 18.00 uur;
  • Afstand van minimaal 1,5 meter tussen de kerkbezoekers, mensen uit hetzelfde gezin kunnen wel naast elkaar zitten;
  • Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk draagt men een mondkapje, ook de ambtsdragers;
  • Een dringend verzoek aan ieder om, in de kerk, elkaar niet op te zoeken voor een kort gesprek!

Dijkhuis

In de kapel van ’t Dijkhuis vinden voorlopig geen kerkdiensten meer plaats

Bijeenkomsten Potkaamp en OK

De Potkaamp kan gebruikt worden door maximaal 10 personen in verband met de 1,5 meter afstand.

Wanneer gebruikers van de Potkaamp de QR check gebruiken is het maximale aantal 20 personen.