Op 13 oktober werd in de Grote Kerk in Den Haag de NBV21 gepresenteerd en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Koning Willem Alexander, beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap.

NVB21

NBV21 betekent: Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 21 heeft een dubbele betekenis: het verwijst naar het jaar van uitgave, maar ook naar 21e eeuw. Het Bijbelgenootschap hoopt met deze vertaling de lezers in de eenentwintigste eeuw te bedienen met een Bijbel in begrijpelijke taal.

Geen nieuwe vertaling

NBV21 is een herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober 2004 verscheen. Eerst had deze vertaling (2004) de status van ‘Proeve’. Kerken werd deze vertaling aangeboden ‘om te beproeven’ en om met reacties te komen. Na deze ronde besloot de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in 2010 deze vertaling de status ‘Kanselbijbel’ te geven. Een officieel toegestane vertaling in de eredienst dus, náást de aloude Statenvertaling van 1637 (waar in 2010 een herziening van verscheen) en de voor velen nog bekende NBG-vertaling van 1951.

NBV21 is niet een nieuwe vertaling, maar een herziening. “De NBV21 is de opvolger van de NBV. Het is hetzelfde bouwwerk, maar vernieuwd en verstevigd”, zegt het NBG. Dat betekent dat het overgrote deel van de tekst uit 2004 identiek is gebleven. Op ongeveer 12000 plaatsen zijn er kleine verbeteringen aangebracht. Een belangrijk verschil is dat de zogeheten ‘Beleefdheidshoofdletters’ zijn teruggekeerd. Werden in de NBV van 2004 God en Jezus aangeduid met ‘hij’, ‘hem’ en ‘u’ aangeduid, nu is het weer ‘Hij’, ‘Hem’ en ‘U’.  

Aanschaffen?

De kerkenraad heeft besloten om per 1 januari 2022 de NBV21 te gebruiken in de erediensten. Mocht u overwegen om deze herziene vertaling aan te schaffen, dan bevelen wij u de Christelijke boekhandel ‘Boek en Hart’ uit Almelo aan. Deze boekhandel wordt geheel gerund door vrijwilligers uit allerlei kerkgenootschappen en is gevestigd aan de Holtjesstraat 30 in Almelo (www.boekenhart.nl).

Onveranderd is gebleven het 105e vers van Psalm 119: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”