De kerkenraad heeft in zijn vergadering op 28 september 2021 besloten om mw. Karin Jobse te benoemen als  nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Tenzij er voor 17 oktober bezwaren worden ingediend vanuit de gemeente zal de
bevestiging van mw. Karin Jobse als ouderling-voorzitter plaatsvinden in
de morgendienst van zondag 24 oktober. Eventuele bezwaren kunnen worden
ingediend via scriba@pgborne.nl.