Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld is op 14 augustus in Polen begonnen aan een Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, waar van 1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met deze oecumenische pelgrimage wil men aandacht vragen voor de klimaatcrisis en de krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan. Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer hebben deze pelgrims onderdak nodig. Langs de hele route zorgen kerken en organisaties voor logies en eten. Borne ligt op de route en wil ook graag gastvrijheid bieden. De pelgrims komen aan in de middag van 30 september en vertrekken daags erna voor de volgende etappe naar Goor.

De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie gelegenheid om plaatselijk aandacht te vestigen op de klimaatcrisis

Mee wandelen?

Eén van de mogelijkheden om aan dat bewustzijn vorm te geven is om mee te wandelen op de etappe van Borne naar Goor (ongeveer 20 kilometer wandelen) op vrijdag 1 oktober, vertrek 9.00 uur. Tot een maximum van 60 personen mogen inwoners van de gemeente Borne en omstreken hier aan deelnemen. U kunt zich daarvoor vóór 15 september opgeven bij dhr. Huib de Wit, e-mail: htsldewit@ziggo.nl

Donatie

Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen en verzorgen van de pelgrims te komen kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een eenmalige donatie op één van de volgende rekeningnummers onder vermelding van ‘Klimaatpelgrimage’:


NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH Jacobus en Johannes
of

NL42 ABNA 0590 0489 61 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
of

NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Borne

Een hartelijke groet van de plaatselijke werkgroep,
pastor Ria Doornbusch, ds. Johan Meijer, ds. Carla Borgers en Huib de WitU zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor onderweg en ook voor de terugtocht naar Borne, bijvoorbeeld met trein of bus.