Vorige maand hielden we de gebruikelijke Actie Kerkbalans; het belangrijkste moment van het jaar om geld te vragen voor de plannen die we hebben.

Goed nieuws: u belooft als gemeente dit jaar 164.000,–  over te maken of te laten incasseren. Heel hartelijk dank hiervoor! Hierdoor kunnen we voor 2021 de plannen uitvoeren. Het bedrag wordt misschien zelfs nog iets meer, omdat nog niet alle toezeggingen binnen zijn.

We zijn heel blij dat we de actie konden houden, rekeninghoudend met corona.

Bijzondere dank ook aan alle vrijwilligers die meehielpen aan de actie; juist nu het dit jaar een beetje meer inspanning kostte van de lopers.

Ook waarderen we de leden die bijdragen via een periodieke gift enorm.

En nu … op naar het uitvoeren van de mooie plannen.