Al een paar jaar is Team Jeugd voor jullie actief.

We zijn blij dat we ook in de coronatijd activiteiten en contactmomenten hebben kunnen organiseren. Gedurende het jaar 2020 zijn we er op verschillende manieren voor jullie geweest.

Sinds januari 2021 is het echter wat stiller rond Team Jeugd.

Team Jeugd kampt al jaren met een tekort aan leden om alle activiteiten en ideeën vorm te geven. Daar kwam dit jaar nog bij dat er bij alle leden persoonlijke omstandigheden waren, die maakten dat we een pas op de plaats hebben moeten maken. Voor ons als Team Jeugd is dat een situatie waar we ons niet bij neer willen leggen. We hopen dan ook na de zomervakantie onze taken als Team Jeugd weer op te kunnen pakken.

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het realiseren van versterking. We hebben gemerkt dat het niet lukt om binnen de gemeente voldoende structurele menskracht voor Team Jeugd te vinden. Daarom zijn we op dit moment op zoek naar professionele ondersteuning in de vorm van een kerkelijk jeugdwerker. Tijdens de gemeenteavond (22-6-2021) zal dit onderwerp ook besproken worden.

Als leden van Team Jeugd blijven we zelf ook actief en gelukkig weten we dat we voor tijdelijke klussen en projecten altijd een beroep kunnen doen op ouders en andere gemeenteleden.

We hopen dat we jullie na de zomer weer kunnen ontmoeten. Wil je voor die tijd al contact of heb je ideeën, mail dan naar teamjeugd@pgborne.nl of neem contact op met Gretha Sierink (06-40947017).