Op donderdagmiddag 30 september komt er een groep van 31 pelgrims de gemeente Borne binnen. Zij zijn half augustus in Polen op pad gegaan voor een tocht van 2800 kilometer op weg naar de Internationale VN Klimaattop in Glasgow, die plaatsvindt van 1 tot en met 12 november.

Verblijf in Borne

 Een werkgroep van de plaatselijke Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen is verantwoordelijk voor de ontvangst van de pelgrims. Er wordt gezorgd voor onderdak voor de nacht en voor maaltijden. De warme maaltijd zal genoten worden in de burgerzaal van het gemeentehuis, waarbij de
wethouder van Duurzaamheid, dhr. Michel Kotterman aanwezig zal zijn. 

Vertrek vanuit Borne

Op vrijdagmorgen 1 oktober om 9.00 uur zullen de pelgrims vertrekken vanaf de Oude Kerk in Oud Borne. De organisatie zorgt voor een ‘uitzwaaimoment’ dat begint om 8.45 met een reiszegen voor de pelgrims. Loco-burgemeester Arno Spekschoor zal hierbij ook aanwezig zijn. U en jullie als inwoners van Borne, Hertme en Zenderen zijn van
harte uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn. Opgave daarvoor is niet noodzakelijk.