Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen. Graag nodigt ds. Johan Meijer u/jou uit om op dinsdagmiddag 19 oktober 2021 naar de Potkaamp te komen Samen gaan we dan de schriftlezingen voor de komende zondag verkennen

Waar en wanneer

Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (24 oktober, Oude Kerk) en de vragen en opmerkingen die aan de orde komen neemt hij dan mee in zijn verdere preekvoorbereiding

Nagesprek

Na de dienst op 24 oktober is er gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de kerkzaal. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom!

Welkom zonder opgeven

Voor zowel de voorbereidende middag als het nagesprek hoef je je niet op te geven.

Meer over deze activiteit weten? Volgende data noteren?

Deze activiteit heet: ‘Woord dat mij aanspreekt’. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid. Ga voor meer informatie naar: