Vanaf 10 juli tot en met 28 augustus zullen de diensten in de Oude Kerk een ‘groene’ invulling krijgen. Dit was een idee op één van de avonden ‘Groene Theologie’ die we in maart hebben gehouden. De (gast)voorgangers volgen deze weken niet het leesrooster, maar kiezen zelf teksten en thema’s die te maken hebben met de schepping in haar verscheidenheid, de positie en rol van de mens daarin, dienstbaarheid aan de aarde te midden van de klimaat(crisis), duurzaamheid als opdracht.

10 juli

Kerkelijk werker Marije Kooistra (Hengelo) sluit aan bij de actualiteit van boerenprotesten met als vraag: zijn wij niet allen boeren vanuit Bijbels perspectief? Lezing o.a.: Genesis 1: 26-30.

17 juli

ds. Hanneke Diermanse uit Bathmen zal het hebben over vogels naar aanleiding van Genesis 1: 1-5, 20-23 en Matteüs 6: 25-27.

24 juli

ds. Carla Borgers leest onder meer Handelingen 28,1-10 en Marcus 16,14-20. Haar focus hierbij: plaatsen dit soort verhalen de mens boven de natuur?

31 juli

ds. Carla Borgers leest Romeinen 8,1-28 en legt het verband tussen ‘het zuchten en lijden van de hele schepping’ en de mens die als ‘erfgenaam’ een taak heeft in die schepping en ook vrede met de aarde moet sluiten. Een mooi lied hierbij: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ van Huub Oosterhuis.

7 augustus

7 augustus: ds. Johan Meijer gaat in op de mens als ‘kroon op de schepping’. Is dat wat Psalm 8 bedoelt met de mens die ‘bijna Goddelijk verheven is’?

14 augustus

ds. Carla Borgers  bespreekt de levensboom uit Genesis 2,9; Openbaring 2, 7 en  Openbaring 22, 1-5.

21 augustus

ds. Johan Meijer leest Job 38, een magistraal stuk poëzie, stelt de vraag:’Mens, waar was jij toen Ik (de Eeuwige) heel die grootse schepping schiep’?

28 augustus

één van de vormen van scheppen is het verslaan van zeemonster Leviathan door de Eeuwige. ds. Johan Meijer gaat in op Psalm 74.