Bij de persconferentie van 15 februari 2022 zijn bijna alle maatregelen in verband met het coronavirus opgeheven. Dat betekent voor onze gemeente het volgende:

Oude Kerk

Met ingang van zondag 27 februari a.s. is er geen beperking meer in het aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten

  • U hoeft zich voor het bijwonen van de kerkdiensten niet meer vooraf aan te melden
  • De mondkapjesplicht bij binnenkomst komt te vervallen
  • De anderhalve meter afstand zal niet meer leidend zijn
  • Na afloop van de dienst is er voor wie dat wil, weer koffie en thee in de Potkaamp

Hand geven

Voorlopig blijven de collectes nog gehouden worden in de mandjes bij de uitgang van de kerk. Het lijkt ons nog niet verstandig om in deze fase de collectezak al wel van hand tot hand te laten gaan.

Het geven van handen wordt nog sterk ontraden. De handdruk van dienstdoende ambtsdrager en predikant blijft nog vervangen worden door het gebaar van de ‘hand-op-het-hart’. De predikant zal bij de uitgang na de kerkdienst ook dit gebaar blijven gebruiken in plaats van de handdruk.

De kerkenraad zal zich in maart beraden over hoe we met de handdruk van dienstdoende ambtsdrager en predikant vooraf en na afloop van de kerkdienst in de toekomst om kunnen gaan.

Dijkhuis

Wat betreft het wel of niet doorgaan van de kerkdiensten in de kapel van het Dijkhuis, hebben we nog geen andere berichtgeving van TMZ dan dat de diensten in ieder geval tot 1 maart a.s. niet door kunnen gaan. De verwachting is dat TMZ de maatregelen wat later zal versoepelen dan dat in Nederland in het algemeen het geval zal zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat er in het Dijkhuis veelal kwetsbare mensen wonen.

Potkaamp

Voor de Potkaamp gelden vanaf 25 februari a.s. geen beperkingen meer waar het gaat om aantal bezoekers, mondkapjes en afstand.

Blijf waakzaam en zorgzaam

Het is fijn dat er weer ruimte is voor ontmoeting en we elkaar weer echt in de ogen kunnen zien.

Het is goed dat de kerk weer open gaat! Maar blijf ook waakzaam.

Laten we als gemeente vooral zorgzaam blijven naar elkaar wanneer we weer ontmoeten. Respecteer het wanneer de ander nog wel wat ruimte wil, voel u vrij wanneer u nog wel een mondkapje wilt gebruiken.

Laten we hopen dat er niet opnieuw een moment komt dat de deuren van de kerk (deels) moeten sluiten