Lees hier de laatste stand van zaken

Kerkdienst en de huidige status van de Corona-epidemie.

We weten allemaal dat Corona ons land en ook Borne niet uit is; we kennen allemaal wel mensen in onze omgeving die te maken hebben (gehad) met covid positief testten. Wel zijn de aantallen en is de hevigheid in relatie tot een jaar geleden duidelijk lager dan toen. Bovendien heeft iedereen de mogelijkheid gehad zich goed te laten vaccineren en daar waar een paar weken geleden de besmettingen in het land weer opliepen, lijkt dit aantal inmiddels weer af te nemen.

Een aantal weken geleden en zeker ook nu, was en is er geen reden om op basis van die stand van zaken het beleid voor de kerkdiensten aan te passen. Vorig jaar hadden we een andere situatie en werden zowel vanuit de RIVM als ook vanuit de landelijke PKN adviezen en richtlijnen gegeven voor maatregelen tijdens de kerkdiensten.

Dat betekent dat er voor onze gemeente geen reden is om de maatregelen van een jaar geleden weer in te voeren; niet wat betreft het zingen, de beperking van het aantal bezoekers en/of het gebruik van de collectezak.

Wel zijn, vanzelfsprekend, de adviezen van het RIVM van kracht. Een aantal hiervan vindt u hieronder:

  • Niezen en hoesten in elleboog
  • Bij klachten die kunnen wijzen op Corona blijf je thuis of test je jezelf eerst voor je weggaat.
  • Bij een positieve test ga je in isolatie

Wanneer je je prettiger voelt om een stoel vrij te laten tussen jou en de ander, is dat prima. En wanneer je de collectezak wilt overslaan, maak dat kenbaar aan je buurvrouw/man, zodat hij of zij daar rekening mee kan houden bij het doorgeven.

Voor nu zien we als moderamen geen noodzaak om maatregelen in te voeren. Op het moment dat het landelijke beleid anders wordt of er redenen zijn om toch tot maatregelen over te gaan, zullen we ons als kerkenraad hierop beraden en zo nodig besluiten in nemen. U wordt hier dan uiteraard van op de hoogte gebracht.

Oude Kerk

Met ingang van zondag 27 februari a.s. is er geen beperking meer in het aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten

  • U hoeft zich voor het bijwonen van de kerkdiensten niet meer vooraf aan te melden
  • De mondkapjesplicht bij binnenkomst komt te vervallen
  • De anderhalve meter afstand zal niet meer leidend zijn
  • Na afloop van de dienst is er voor wie dat wil, weer koffie en thee in de Potkaamp

Hand geven

Voorlopig blijven de collectes nog gehouden worden in de mandjes bij de uitgang van de kerk. Het lijkt ons nog niet verstandig om in deze fase de collectezak al wel van hand tot hand te laten gaan.

Het geven van handen wordt nog sterk ontraden. De handdruk van dienstdoende ambtsdrager en predikant blijft nog vervangen worden door het gebaar van de ‘hand-op-het-hart’. De predikant zal bij de uitgang na de kerkdienst ook dit gebaar blijven gebruiken in plaats van de handdruk.

De kerkenraad zal zich in maart beraden over hoe we met de handdruk van dienstdoende ambtsdrager en predikant vooraf en na afloop van de kerkdienst in de toekomst om kunnen gaan.

Dijkhuis

Wat betreft het wel of niet doorgaan van de kerkdiensten in de kapel van het Dijkhuis, hebben we nog geen andere berichtgeving van TMZ dan dat de diensten in ieder geval tot 1 maart a.s. niet door kunnen gaan. De verwachting is dat TMZ de maatregelen wat later zal versoepelen dan dat in Nederland in het algemeen het geval zal zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat er in het Dijkhuis veelal kwetsbare mensen wonen.

Potkaamp

Voor de Potkaamp gelden vanaf 25 februari a.s. geen beperkingen meer waar het gaat om aantal bezoekers, mondkapjes en afstand.

Blijf waakzaam en zorgzaam

Het is fijn dat er weer ruimte is voor ontmoeting en we elkaar weer echt in de ogen kunnen zien.

Het is goed dat de kerk weer open gaat! Maar blijf ook waakzaam.

Laten we als gemeente vooral zorgzaam blijven naar elkaar wanneer we weer ontmoeten. Respecteer het wanneer de ander nog wel wat ruimte wil, voel u vrij wanneer u nog wel een mondkapje wilt gebruiken.

Laten we hopen dat er niet opnieuw een moment komt dat de deuren van de kerk (deels) moeten sluiten