Peter en z’n vrouw gaan Borne verlaten en verhuizen naar het Gelderse land.

Hierdoor zal Peter zijn functie als archivaris gaan neerleggen per juni van dit jaar.

Het college van Kerkrentmeesters betreuren natuurlijk het vertrek van Peter uit Borne, temeer daar hij steeds beter ingewerkt raakte in deze vrijwilligersfunctie. Maar wij gunnen hem vanzelfsprekend de invulling van de wens om dichter bij één van zijn kinderen te gaan wonen.

Peter: bedankt voor al jou inzet voor het archief van de PgtB. En veel plezier in het wonen dicht bij je familie.