Dank namens Stichting Leendert Vriel Hengelo-Borne:

Langs deze weg bedanken we u hartelijk voor de toewijzing en donatie van het collectebedrag van ruim € 400,- van de PGtB.

Als iemand gaat overlijden in zijn of haar naaste omgeving is dat een bijzondere en emotionele periode. Het is dan van belang om er voor elkaar te kunnen zijn. Thuiszorg, huisarts en de naaste omgeving bieden diegene die gaat overlijden hierbij alle benodigde ondersteuning die mogelijk is. De doelstelling van Leendert Vriel is dat goed opgeleide en ervaren Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, praktische en emotionele ondersteuning bieden aan de familie. De kern van dit vrijwilligerswerk is “Er Zijn” als het er om gaat. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan diegene die gaat sterven in zijn of haar naaste omgeving.

Met het hierboven genoemde bedrag zal voor een deel de opleiding voor onze vrijwilligers verbeterd en bekostigd worden. Zodoende kunnen we blijvend de gewenste ondersteuning en professionalisering bieden vanuit onze organisatie Leendert Vriel Hengelo-Borne e.o.

Namens het bestuur Stichting Leendert Vriel Hengelo-Borne e.o.