“De Protestantse gemeente te Borne is een op elkaar betrokken geloofsgemeenschap als waardevol onderdeel in de (Bornse) samenleving”

De visie van de gemeente en het beleidsplan 2022-2027 vraagt om aandacht voor de leden tussen de 21 en 70 jaar, 50% van het aantal leden, die, zo blijkt uit onderzoek naast de eventuele zondagdienst ook de behoefte hebben om op andere manieren te zoeken naar zingeving en ontmoeten.

Zingeving beslaat de volgende thema’s: zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren.

Om aan de behoefte van ontmoeten en zingeving te voldoen, starten we de zinvol ontmoeten avonden en zinvol ontmoeten en kookavonden.

Zinvol ontmoeten avonden:

Ruimte voor ontmoeten en diverse vormen van nadenken/gesprek hebben/ geïnspireerd
worden met thema’s die spelen bij de doelgroep. Denkend aan onderwerpen als compassie
met jezelf, sprekers, documentaire met nabespreking, ervaringsverhaal hulp aan Oekraïne,
creatief en zingeving, gesprekskaarten, boek/artikel bespreking etc. etc. Leden en niet leden
van de PGtB zijn welkom leeftijd tussen de 21 en 70 jaar.
Inloop vanaf 19:30 start 20:00 afronding rond 22:00, hier zijn geen kosten aan verbonden en
opgave is niet nodig

Data:

dinsdag 9 mei, donderdag 15 juni, vrijdag 22 september, maandag 16
oktober, dinsdag 21 november.

Zinvol ontmoeten en koken:

We koken met elkaar en aansluitend gaan we samen eten.  Vooral het ontmoeten staat hier
centraal, boodschappen en recepten worden verzorgd door de organisatie. Leden en niet leden
van de PGtB zijn welkom leeftijd tussen de 21 en 70 jaar.
We starten om 18 uur en opgeven is noodzakelijk uiterlijk 1 week van te voren max 12
deelnemers. Opgeven bij alicevenneker@home.nl kosten zijn de boodschappen voor de
gerechten die we samen gaan koken.

Data:

8 juli 2023, 14 oktober 2023, 16 december 2023.

Opgeven voor 8 juli is vanaf nu mogelijk. Sluiting is 1 juli.

De eerste zinvol ontmoeten avond is 17 april het thema voor deze avond is … inloop vanaf
19:30 start om 20:00 sluiting rond 22 uur. Voel je welkom om te komen!!
.Simone Noppers en Alice Venneker kijken uit naar je komst.