Een eigen nieuwe Paaskaars: open avond op 31 januari.

Team Groen Geloven heeft het plan om een eigen nieuwe Paaskaars voor de Oude Kerk te ontwikkelen. Normaal gesproken wordt er een kant en klaar model uit een catalogus gekozen en die wordt dan besteld en in gebruik genomen.

Eigen Paaskaars

Er zijn ook tal van  gemeenten die een eigen Paaskaars maken.
Een voorbeeld zie je hier: de Paaskaars van de Ontmoetingskerk in
Enschede uit 2016. Ieder jaar maakt men daar een eigen kaars, op basis
van een bepaald thema. Onze insteek is om te komen tot een kaars waarbij
aspecten van Groen Geloven zichtbaar worden. Te denken valt aan Bijbelse
beelden over Schepping en natuur. 

Open Avond

Op dinsdagavond 31 januari van 20.00
tot 22.00 uur organiseren wij een open avond in de Potkaamp. Na een
inleiding over de vaste symbolen, de functie en het gebruik van de
Paaskaars, kunnen we met elkaar brainstormen over elementen die onze
Paaskaars van 2023 kunnen sieren. Wees van harte welkom om aan te
schuiven en mee te praten. Opgave vooraf is niet nodig.