Schrijven over je leven………start van een schrijfgroep.
Waarom zou het leuk zijn te schrijven over je herinneringen, hoe je
leven is gelopen?
Schrijven is een creatief proces, dan kan het zijn. Je kunt al
schrijvende ontdekkingen doen.

Herinneringen

Herinneringen komen boven en al schrijvend wordt je weer even dat kind,
of die zoeker, die ontdekker van het leven.
Wat heeft jou gemaakt tot de mens die je bent? Is er een rode draad?
Als je het opschrijft wordt het nog meer iets van jezelf, krijgt het nog
meer kleur en diepte. Het contact met anderen verdiept zich er ook door.

Schrijven in een groep

Om tot verhalen te kunnen komen kan het schrijven in een groep erg
helpen. Ik heb dit zelf ervaren.
Door de cursus ben ik geïnspireerd en toegerust een groep te starten en
te begeleiden.

Heeft u belangstelling? Neemt u gerust contact op met ondergetekende.
Arie Gootjes
Tel: 074 – 2661444