Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen. Dat is het
idee achter ‘Woord dat mij aanspreekt’, een middag om te praten over die
komende Schriftlezing, onder leiding van ds. Johan Meijer.

Er gebeurt iets …..

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al
iets met ons. De teksten kunnen ons raken en allerlei vragen oproepen.
Daarom noemen we deze activiteit ‘Woord dat mij aanspreekt’. Daarin zit
een dubbele betekenis: het Woord kan rakend én aansprekend zijn, het
Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid.

Opzet van de middag

Dinsdag 23 mei van 14.30uur tot uiterlijk 16.00uur kijken we naar de lezingen van de
volgende zondag. De vragen en opmerkingen die aan de orde komen, kan de
dominee meenemen in zijn verdere preekvoorbereiding.

Voor wie?

Iedereen (jong en ouder) is van harte welkom in de Potkaamp.

Wel graag aanmelden bij ds. Johan Meijer

ds.johan.meijer@pgborne.nl