Geef vandaag voor jouw kerk van morgen 

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.
 
Kerk-zijn kost geld. Bijvoorbeeld voor pastoraat, jeugdwerk en het beheer en onderhoud van onze gebouwen. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2024 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw financiële steun is daarbij van onschatbare waarde!
 
Bekijk hier de flyer, hierin is meer te lezen over de Actie Kerkbalans 2024, die dit jaar voor de 50ste keer wordt georganiseerd.

U kunt uw bijdrage ook digitaal regelen. Daarvoor gebruikt u deze link: https://bijdragen.pgborne.nl/
Om in te loggen heeft u uw postcode en huisnummer van uw woonadres nodig.

Daarnaast: geboortedatum van de persoon in de aanhef en uw registratienummer. Uw toezegging komt dan rechtstreeks bij het Kerkelijk bureau binnen. 
Graag ontvangen wij uw toezegging vóór zaterdag 27 januari.
Tot slot: wij wensen u een mooi, gezegend en gezond 2024!
 
Met een warme en hartelijke groet,
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Borne

Via de genoemde link zijn alle betaalgegevens voor de Actie Kerkbalans 2024 vermeld. Omdat onze kerk als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt gezien, is het mogelijk om van uw bijdrage in de komende jaren een periodieke schenking te maken, zodat u de gehele bijdrage kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Op onze website kunt u hierover meer lezen: www.pgborne.nl/gift.
Voor administratieve en financiële vragen is het kerkelijk bureau op dinsdagavonden van 18.00 tot 19.00 uur telefonisch het beste bereikbaar: 06 11682584. Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pgborne.nl.