Een open avond voor mensen die geïnteresseerd zijn in belijdeniscatechese. Open gesprekken over (jouw) geloof en geloofsvragen. Na deze gesprekken bestaat de mogelijkheid om ‘Belijdenis te doen’ (temidden van de gemeente volmondig ‘ja’ zeggen tegen God vanuit je hart). Je kunt ook meepraten als je nog niet weet of je belijdenis wilt doen.

 -Voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder

– Donderdag 18 januari 2024 om 20.00 uur in de Waterstaatskerk te Hengelo

– De bijeenkomsten worden begeleid door predikanten en kerkelijk werkers van de Prot. Gemeenten Borne, Delden en Hengelo.

Van harte welkom!

Info en graag even aanmelden bij Marije Kooistra 06-83070981, mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of bij ds. Johan Meijer 06-57337388, ds.johan.meijer@pgborne.nl