Kerkbalans: geef voor de kerk als verbinder


In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema voor 2017: Mijn kerk verbindt’. Bent u 21 jaar of ouder en lid van de Protestantse Gemeente Borne? Dan krijgt u een brief met het verzoek om een bijdrage. Dit jaar krijgt u met het toezeggingsformulier en de folder een extra brief met informatie over de betaling en over de periodieke gift.

Wanneer loopt Kerkbalans?

De actie start op zaterdag 21 januari 2017 en loopt tot en met zondag 5 februari. De actie luiden we in op zaterdag 21 januari om 13.30 uur bij de Oude Kerk. Voor het “luiden” hebben we een bekende Bornenaar en kerkbalansloper gevraagd


U en ik

De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Voelt u zich verbonden met de Protestantse gemeente te Borne, is de kerk voor u een plek van ontmoeting en inspiratie geef dan aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Vrijwillig

Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Achtergrond Kerkbalans

Sinds 1973 voeren de grote kerkgemeenschappen in ons land de gezamenlijke jaarlijkse geldwervingsactie onder de naam “Kerkbalans”; het doel van deze actie is financiële middelen bijeen te krijgen met het oog op de instandhouding van het kerkenwerk in de eigen plaatselijke kerkelijke gemeente en parochie. In kerkblad Onderweg staan de kerkbalans-thermometer met het toegezegde bedrag en de maandelijks ontvangen bijdragen.

Hebt u een bijdrage toegezegd? Bedankt!

Wilt u een bijdrage leveren?

Mail Hielkje de Vos.