Kerkdienst haal/brengservice

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken van de Protestantse Gemeente Borne?  Maar kunt u niet zelf naar de kerk komen? Maak dan gebruik van onze autodienst: de haal- en brengdienst. Wij komen u dan op een afgesproken tijd ophalen en brengen u na de dienst weer terug.

Alternatief: bekijk en beluister de kerkdienst live via de kerkomroep (of op een later moment).

Haal/brengdienst reserveren

Bel/ mail met Jolanda Broekate  mail: jolandabroekate@gmail.com   tel: 06 47294217

Vrijwilliger worden bijautodienst?

Binnen onze gemeente maken steeds meer mensen gebruik van de autodienst. Extra mensen om te rijden zijn dus welkom. Meld u aan als vrijwilliger via Jolanda Broekate tel. 06 47294217 of jolandabroekate@gmail.com