twenteweekTwenteweek: week op pad met 70-plussers

De Twenteweek is een regionaal diaconale vakantieweek in Nieuw Hydepark (voorheen F.D. Roosevelthuis) te Doorn. Elk jaar weer wordt er een gezellige week van gemaakt met uitstapjes en een gevarieerd programma. Dit allemaal onder begeleiding van vele vrijwilligers en verpleegkundigen. De volgende week is van 23 maart t/m 30 maart 2024.

.

Voor wie?

De week is bedoeld voor 70-plussers die eventueel lichte verzorging nodig hebben en zelf niet meer in de gelegenheid zijn om op vakantie te gaan. Wij willen graag iedereen, die daar voor in aanmerking komt, de gelegenheid geven om een keer mee te gaan. Overweegt u een keer mee te gaan, geef dit dan aan bij uw pastoraal medewerker, ouderling of iemand die u van de kerk kent. Geef u vóór 1 december op voor deelname aan de vakantieweek in het jaar erop.

Aan de deelname zijn kosten verbonden.

Meer weten of aanmelden?

Rika Buist, (074) 2664940 of Ineke Damhuis,(074) 26 66 898

Wilt u een kaartje sturen?

De gasten vinden het leuk een kaartje te ontvangen. Post kunt u sturen naar:

Nieuw-Hydepark
Driebergsestraat 50
3941 ZX  DOORN