Ontmoetingsbijeenkomsten

In seizoen 2018/2019 organiseert de Protestantse Gemeente Borne verschillende ontmoetingsbijeenkomsten. Iedereen is daarbij welkom. We bieden bijeenkomsten die verbinden mogen zijn en die inspireren. Noteer alvast de geplande data in uw agenda:

16 dec.: Lezing over kerstmuziek

Op zondag 16 december zal de heer Ben Coelman een avond verzorgen over kerstmuziek (onder andere het Weinachtsoratorium) van Johann Sebastian Bach. De avond die hij bij ons verzorgde over Passiemuziek bij Bach (april 2017) was een groot succes en wij verheugen ons op weer een mooie en inhoudsrijke avond! Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/ thee in de Potkaamp en om 19.30 begint de lezing in de kerkzaal. De lezing zal duren tot ongeveer 22.15 uur en kent geen koffiepauze. Wel zal er halverwege een moment zijn om even de benen te strekken en eventueel een bezoek aan het toilet te brengen. Opgave voor deze avond is niet nodig. Wees allen van harte welkom!

9 febr: Hightea voor nieuwkomers

Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 zal er weer een high-tea worden georganiseerd voor nieuw-ingekomenen in de gemeente. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

Leden werkgroep ontmoetingsbijeenkomsten

Ria Timpers, Dini Menheere, Tiny Siertsema, Gerco Veening, Johan Meijer.

NB Alle data vindt u ook in de agenda.