Stefanus Cantorij: samen kerkliederen zingen

 

De Stefanus Cantorij ondersteunt de eredienst o.a. door het voorzingen en oefenen van onbekende liederen en het in beurtzang zingen met de gemeente. We zingen dan ook kerkmuziek die een functie heeft binnen de liturgie, zoals antifonen, (berijmde) psalmen, liederen uit het nieuwe liedboek, motetten, Engelse hymnen e.a. Ook een Festival of Lessons and Carols behoort tot het repertoire.

Wie heeft de muzikale leiding?

De enthousiaste en deskundige cantrix Heleen Steenbergen leidt de Stefanus Cantorij.

Wie, waar en wanneer?

De Stefanuscantorij bestaat uit ongeveer 22 enthousiaste zangers en repeteert op maandagavond van 18.45 tot 20.00 u., in de zomertijd in de Oude Kerk, in de wintertijd in de naastgelegen Potkaamp. Gemiddeld wordt er 7 keer per jaar meegewerkt aan een dienst. Op de laatste maandag van de maand wordt er na afloop van de repetitie samen koffie gedronken voor het sociale contact.

Het ontstaan van de cantorij

De cantorij werd in december 1993 opgericht door enkele gemeenteleden van de Oude Kerk samen met Harry Spijker.

Meer weten?

Bezoek de eerstvolgende repetitieavond. Of neem contact op met secretaresse Klaske Kuipers, tel. 074-2667592, klaskekuipers@outlook.com.