Protestants Kerkkoor: samen zingen

Het doel van het Protestants Kerkkoor in Borne is: meewerken aan de kerkdiensten in onze gemeente. Daarnaast verlenen we onze medewerking enkele keren per jaar elders bijvoorbeeld: in een ziekenhuis of verpleeghuis in de regio.

Wat doen we nog meer?

Naast het zingen  doen en organiseren we nog veel meer, zoals:

 • een nieuwjaarsbijeenkomst.
 • feestelijke afsluiting op de laatste kooravond voor de vakantie
 • 2 keer per jaar een dagreis

Van 1998 t/m 2016 hebben we elke 2 jaar een 5 daagse reis gemaakt. We zijn in Duitsland, Denemarken en Luxemburg geweest. We werkten dan zondags mee aan een dienst in een kerk in de buurt van het hotel.

Tijdens onze dagreis, koffie drinken bij de Kalkovens bij Meppel.

Over ons repertoire, de repetities en meer

  • Repetitie: We repeteren ‘s woensdags van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Potkaamp of een enkele keer in de Oude Kerk.
  • Repertoire: Medewerking aan een dienst bestaat uit het ondersteunen van de gemeentezang. Daarnaast zingen we stukken van onder andere Bach, Mozart, Porterfield enzovoort.
 • Vrienden van het kerkkoor: Deze groep bestaat uit partners en oud-koorleden. Ze zijn betrokken bij alle activiteiten die door en voor het koor georganiseerd worden.

 Wie zitten er in het bestuur?

 • Voorzitter: Hans van Buuren, tel. 2663576
 • Vice-voorzitter: Anneke Schonewille, tel. 2664183
 • Secretaresse: Rinie Smid, tel 2663472
 • Penningmeester: Jentje Dogger, tel. 2665509
 • Lid: Anneke van de Riet, tel. 2664833

Naast het bestuur zijn er 3 commissies: bezoekcommissie, muziekcommissie en activiteitencommissie.

Het ontstaan van het kerkkoor

In het kerkblad “Hervormd Borne” van 8 oktober 1955, stond een oproep van Ds. van Andel voor het oprichten van een kerkkoor, met de gedachte om in kerkdiensten medewerking te verlenen aan de kerkzang.
Nu, ruim 60 jaar later, is het kerkkoor nog steeds actief.

Na een moeilijke start met 8 leden is het aantal gestaag gegroeid. In 1975 wordt een aantal genoemd van 50 leden en momenteel is het aantal ruim 30. Na mejuffrouw L. van der Most hebben de volgende personen het koor gedirigeerd: de heer W. Harder, mevrouw I. Remmers, mevrouw M. van de Hulst en van 1995 tot 2018 dhr. H. Roordink.         Van 1 januari 2019 tot okt 2020 is dhr. E. Laarman  onze dirigent geweest.  Na zijn plotselinge overlijden en coronatijd hebben  we een tijd niet gezongen.  Eind 2021 zijn we op zoek gegaan naar een dirigent.  Per 1 februari 2022 is mevr. Valeria Linker- Boermistrova onze dirigent.

In 2005, met de viering van het 50 jarig jubileum, is i.v.m. het samengaan van de Protestantse Kerken besloten om verder te gaan onder de naam “Protestants Kerkkoor Borne”

Wilt u in een kerkkoor zingen?

Ook nu zijn we op zoek naar enthousiaste sopranen, alten, bassen en tenoren die graag zingen.
We vinden gezelligheid en onderlinge sociale betrokkenheid erg belangrijk. We heten nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust eens een repetitieavond bezoeken.

Bekijk hier de komende repetitieavonden