Amnesty International: help gevangenen bevrijden

amnestyAmnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat houdt o.m. in het opkomen voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten, bijv. voor wie gevangen wordt gezet vanwege het vreedzaam uiten van een de overheid onwelgevallige mening, of voor mensen die gevangen worden gezet en geen onafhankelijk proces krijgen of helemaal geen proces.

Brieven schrijven

Een van de actiemiddelen van Amnesty is het schrijven van brieven aan overheden over schendingen van mensenrechten. Daar houdt ook de afdeling Borne van Amnesty zich mee bezig. Maandelijks worden twee verschillende brieven opgesteld die ter ondertekening worden aangeboden in o.m. de bibliotheek en diverse kerken binnen de gemeente Borne. Een van die brieven treft u maandelijks aan in de Oude Kerk. De Zondagsbrief geeft aan wanneer dat het geval is.

Zo werkt het

brief-schrijvenMet het ondertekenen van een brief werkt u er aan mee dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen uit de anonimiteit worden gehaald, wat voor henzelf een grote steun betekent en kansen schept voor het verbeteren van hun situatie. Op basis van massale steun vanuit de bevolking kan Amnesty vervolgens de publiciteit zoeken en druk uitoefenen op overheden om hun onderdanen te behandelen in overeenstemming met wat is afgesproken in de Universele Verklaring en de daaruit voortvloeiende internationale verdragen.

Meer informatie?

Neem contact op met Dea Valk-Kleinjan (deavalk@outlook.com) of bezoek de website www.amnesty.nl.