Samen kerk-zijn in Borne via pastoresconvent

Kerken en geloven verschillen misschien. Toch is er veel wat ons bindt. Daarom zitten de pastores van verschillende kerkgenootschappen in Borne, Hertme en Zenderen geregeld met elkaar om tafel Dat doen zij in het pastoresconvent. Ook de Protestantse Gemeente Borne doet hieraan mee.

Wat doet het pastoresconvent?

Als groep geven we vorm aan het samen kerk-zijn in Borne. Wij delen daarbij wat ons samenbindt en bespreken ook datgene waarin we verschillen. Dat doen we met respect en in openheid. Regelmatig komen we bij elkaar. Daarbij inspireren, bemoedigen en ondersteunen we elkaar. Ook geven we handen en voeten aan gezamenlijke activiteiten. Dat doen we samen met de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen.

Activiteiten van pastoresconvent

  • jaarlijkse Zondag van de Eenheid in januari
  • wandeling langs kruiswegstaties in de Stille Week voor Pasen
  • Vredeswandeling in de Vredesweek (3e week september)

Meer weten?

Neem contact op met dominee Johan Meijer van de Protestantse Gemeente Borne.