Team communicatie: voor gerichte berichten

Ben je een student? Dan boeit het je niet dat we als Protestantse Gemeente Borne volgende week een ouderensoos organiseren. En woont u in Het Dijkhuis? Dan kunt u weinig met informatie over een jongerendag. Klinkt heel logisch. Dat geldt ook voor het volgende: als student lees je waarschijnlijk ook niet ons kerkblad Onderweg. En als Dijkhuisbewoner kijkt u misschien niet zo gauw op onze website. Wat betekent dat voor onze communicatie?

 

Berichten passend bij uw en jouw leeftijd

We willen de vele communicatie daarom graag slimmer inzetten. Dus berichten meer laten aansluiten bij wat u en jij in een bepaalde leeftijdsgroep interesseert en nodig hebt. Dat willen we dan ook alleen publiceren via de media die u en jij ook werkelijk lezen. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Wat er dus nodig is? Dat we beter kiezen met de communicatiegroepen, werkgroepen en leden hoe, wat en waar we publiceren.

Dit is onze belangrijkste boodschap

Als kerkorganisatie willen we in alles wat we doen iets aan u en jou laten doorschemeren. Namelijk waar we voor staan. Wat dat is? Dat we een christelijke kerkgemeente zijn, die haar deuren voor u en jou openstelt. Dat iedereen hier een ontmoetingscentrum vindt, en een plek waar het warm en veilig is. En dat we activiteiten en kerkdiensten organiseren. Ook willen we laten weten dat we als leden door God verbonden zijn met elkaar. We delen lief en leed en zien om naar elkaar en naar de maatschappij. Samen delen, beleven en vieren we het geloof. Dát is de Protestantse Gemeente Borne.

Achtergrond team Communicatie

Een team van 14 kerkleden en betrokkenen bedacht bovenstaande in 2017 en 2018. Dat gebeurde onder leiding van Masja Esselink (Mooimaz, bureau voor marketing & creatieve communicatie). De inzet leidde tot een prachtig overzicht van ’types mensen’. Mensen zoals u en ik. Of oudere mensen. Of juist jongere mensen. Mensen die binnen een bepaalde leeftijdsgroep zelfde interesses en behoeften hebben. Voor elk van deze mensen ontdekten we een andere (deel)boodschap vanuit onze kerkgemeente.

Bekijk hier de types mensen en de (deel)boodschap.

De mensen achter het team Communicatie

Het vele voorwerk zit erop. Daarom hebben de brainstormers de groep verlaten. Het komt nu aan op dóen. De groep bestaat hiervoor nu uit de volgende personen:

  • Karin Jobse
  • Silvia Mekenkamp

Eén mailadres voor alle communicatie

Wilt u een bericht gecommuniceerd hebben binnen of buiten de Protestantse gemeente Borne? Of organiseert u als gemeentelid iets bijzonders? Vertel het ons. Hiervoor hebben we één centraal mailadres: communicatie@pgborne.nl.

Wilt u ook meer bereiken met communicatie?

Het team kijkt  graag een keer mee met uw huidige communicatie. Of komt brainstormen als u plannen hebt om iets nieuws op te zetten waarbij u de communicatie nu eens anders wilt aanpakken. Op die manier ontstond er bijvoorbeeld al een goed plan voor de Actie Kerkbalans. En voor het welkomstpakketje dat nieuwe leden van onze gemeente ontvangen.

Roep de hulp van het team in via communicatie@pgborne.nl.