Team nieuwe vorm van pastoraat

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Borne formuleerde in oktober 2017 een projectopdracht om met een plan te komen dat zal leiden tot een nieuwe vorm van pastoraat. De redenen om een andere vorm van pastoraat uit te voeren? Tal van ontwikkelingen binnen de kerk en verminderend aantal ouderlingen en pastorale medewerkers in het huidige pastoraat.

Wat doet het team?

De leden bekeken hoe het pastoraat binnen onze kerk vorm kan krijgen. Hiervoor wisselden ze met elkaar van gedachten. Het team is in november 2017 gestart. In de afgelopen periode heeft het team gesproken met de jeugdraad, de pastorale raad en predikanten van de PGB en oriënteerden zij zich op vormen van doelgroepenpastoraat in andere gemeenten vanuit het idee: welke voorbeelden spreken aan en wat is mogelijk geschikt voor Borne? Een wiel hoeft immers niet opnieuw uitgevonden te worden. Uiteraard zal zo’n (pastoraal) wiel op maat worden gemaakt voor de praktijk van Borne.

Omzien en pastoraat

Een jaar na de start van het project heeft het team haar concept plan gepresenteerd aan de kerkenraad. Het conceptplan heet: Omzien en pastoraat in buurtkringen. (zie ook de columns verderop) Met dit conceptplan heeft het team het idee van doelgroepenpastoraat losgelaten.

Vervolgstappen

Het team werkte tot aan het voorjaar 2019 aan de details van hoe het huidige pastoraat in de PGB omgevormd kan worden naar omzien naar elkaar in buurtkringen. Daarna presenteerde het team haar definitieve plan aan de kerkenraad. Nu dat is gebeurd, is het team opgeheven en gaat de pastorale raad ermee verder, onder leiding van Mia Ring.

Wie zaten in het team

  • Matthijs de Graaf
  • Leonie Elbertsen
  • Gretha Sierink
  • Annemarie Kolker
  • Mia Ring
  • Els van den Berg
  • Sjoerd van der Meulen
  • Marije Kooistra (projectleider)

Deze enthousiaste groep gemeenteleden vormde een goede doorsnee van de gemeente. Hun leeftijden variëren van eind 20 tot 80 jaar.

Op de hoogte blijven?

Via gemeenteavonden, berichten op de website en in kerkblad Onderweg blijft u op de hoogte. Lees verder de columns die voormalig projectleider Marije Kooistra tijdens het proces schreef.

Hoe nu verder?

Na de zomer van 2019 bespreekt de pastorale raad wat er verder gaat gebeuren.