Selecteer een pagina

Werkgroep nieuwe vorm van pastoraat

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Borne formuleerde in oktober 2017 een projectopdracht om met een plan te komen dat zal leiden tot een nieuwe vorm van pastoraat. De redenen om een andere vorm van pastoraat uit te voeren? Tal van ontwikkelingen binnen de kerk en verminderend aantal ouderlingen en pastorale medewerkers in het huidige pastoraat.

Wat doet de werkgroep?

De leden bekijken hoe het pastoraat binnen onze kerk vorm kan krijgen. Hiervoor wisselen ze met elkaar van gedachten. De werkgroep is in november 2017 gestart. In de afgelopen periode heeft de werkgroep gesproken met de jeugdraad, de pastorale raad en predikanten van de PGB en oriënteerden zij zich op vormen van doelgroepenpastoraat in andere gemeenten vanuit het idee: welke voorbeelden spreken aan en wat is mogelijk geschikt voor Borne? Een wiel hoeft immers niet opnieuw uitgevonden te worden. Uiteraard zal zo’n (pastoraal) wiel op maat worden gemaakt voor de praktijk van Borne.

Omzien en pastoraat

Een jaar na de start van het project heeft de werkgroep haar concept plan gepresenteerd aan de kerkenraad. Het concept plan heet: Omzien en pastoraat in buurtkringen. (zie ook de columns verderop) Met dit conceptplan heeft de werkgroep het idee van doelgroepenpastoraat losgelaten. Daarom heet de werkgroep vanaf nu anders. Werkgroep Omzien en Pastoraat

Vervolgstappen

De werkgroep werkt in de komende maanden tot aan het voorjaar 2019 aan het uitwerken van details hoe het huidige pastoraat in de PGB omgevormd kan worden naar omzien naar elkaar in buurtkringen. Medio voorjaar 2019 zal de werkgroep haar definitieve plan aan de kerkenraad presenteren. Dit plan zal daarna ook aan u worden gepresenteerd. In de tussentijd laat de werkgroep via columns in de Onderweg en via de website van de PGB van zich horen.

Wie zitten in de werkgroep

  • Matthijs de Graaf
  • Leonie Elbertsen
  • Gretha Sierink
  • Annemarie Kolker
  • Mia Ring
  • Els van den Berg
  • Sjoerd van der Meulen
  • Marije Kooistra (projectleider)

Deze enthousiaste groep gemeenteleden vormen een goede doorsnee van de gemeente. Hun leeftijden variëren van eind 20 tot 80 jaar.

Op de hoogte blijven?

Via gemeenteavonden, berichten op de website en in kerkblad Onderweg blijft u op de hoogte. Ook praat de werkgroep de kerkenraad elke drie maanden bij. Lees verder de columns van projectleider Marije Kooistra op deze site en in de Onderweg.

Reageren?

Mail naar projectleider Marije Kooistra via  omzienenpastoraat@pgborne.nl

Lees de nieuwste column