Een puzzel van 1700 stukjes!

We leggen de laatste puzzelstukken. Zo zouden we de werkzaamheden van de werkgroep doelgroeppastoraat kunnen omschrijven. De contouren van een vorm van doelgroepenpastoraat waarin we onderling naar elkaar omzien worden steeds duidelijker.

Wanneer je praat over doelgroepenpastoraat ontkom je er niet aan om ook over een structuur en organisatie te spreken. In kerkelijk Nederland zijn er tal van voorbeelden te vinden van hoe gemeenten hun doelgroepenpastoraat georganiseerd hebben. Elke gemeente heeft haar doelgroepenpastoraat georganiseerd op een wijze die bij haar en haar leden past.
De werkgroep probeert het doelgroepenpastoraat ook zo vorm te geven dat het aansluit bij onze PGB.

We beseffen dat een structuur niet een doel op zich is, maar een middel om onderling naar elkaar om te kunnen zien. Dat omzien naar elkaar kan overal, altijd en door iedereen. Ook het gesprekje op straat of de uitnodiging voor een kopje koffie. Binnen de PGB gebeurt dat ook al!
Waarom is het doelgroepenpastoraat dan zo’n grote puzzel? Omdat de PGB een gemeenschap is die in haar huidige visie voor zichzelf de taak ziet weggelegd om vanuit de PGB het Licht van het evangelie naar elkaar om te zien. Dit willen we ook in de toekomst blijven doen, op zo’n manier dat het omzien dichtbij gebeurt, voor en door iedereen, met ruimte voor ieders eigenheid en geloofsbeleving.
We vinden het met elkaar belangrijk dat iedereen, naar ieders mogelijkheden, zijn of haar steentje kan bijdragen aan onze Protestantse gemeenschap. Dit vraagt om een andere organisatie dan de traditionele vorm van pastoraat. De manier waarop we met elkaar het doelgroepenpastoraat vormgeven, moet ruimte gevend en ondersteunend zijn, zodat iedereen, alle doelgroepen, eraan mee kunnen doen.

We hebben de globale puzzel aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad is enthousiast over onze eerste plan. We gaan in de komende periode verder met het uitwerken van het plan zodat het in de PGB uitgevoerd kan gaan worden.

Op de gemeenteavond van 13 november 2018 zullen wij u iets over onze puzzelstukken vertellen.

Een hartelijke groet uit de werkgroep.

Marije Kooistra, projectleider

Reageren? doelgroepenpastoraat@pgborne.nl