Selecteer een pagina

ZWO: maak(t) de wereld mooier

zwoDe ZWO commissie ondersteunt de missionaire en diaconale taak van de Protestantse Gemeente Borne met als visie dat voor God alle mensen gelijk zijn. Gelijkwaardigheid is de basis van de samenwerking met respect voor elkaars cultuur en historie.

Wat doet de commissie?

Als werkgroep vragen wij binnen onze kerkgemeente aandacht voor de nood van de wereld. Idee hierachter? Om zo de wereld van veraf dichtbij te brengen. Wij geven dit vorm door in samenwerking met de predikant twee kerkdiensten per jaar te organiseren. Ook organiseren wij een najaarzendingsactie. Die biedt u de kans projecten buiten Nederland te ondersteunen met uw bijdrage.

Opbrengst collecte 2018

De najaarszendingsactie in 2018 van de commissie ZWO Borne maakt op 11 november de opbrengst bekend. Dit is het totaal aan toegezegde bedragen, dat in de antwoordenveloppen op de briefjes staat. Lang niet alle briefjes zijn echter terugontvangen. Uiteindelijk zou het bedrag iets hoger kunnen worden, als de toegezegde bijdrages ook daadwerkelijk binnen komen.

Collectegeld 2018 naar projecten

  • Hulp aan SAVE; (project van Kerk in Actie), geen kinderen meer in de textielindustrie.(India)
  • Hulp voor Stichting Shoma; Een Engelstalige school voor kansarme kinderen in Tanzania.
  • Hulp voor kinderen in Malawi; Weeskinderen kunnen nu naar de middelbare school.
  • Hulp voor het Kindertehuis Hanukkah; kinderen worden hier opgevangen en verzorgd.  (Ghana)
  • Hulp voor Stichting Naar school in Haïti; Onderwijs en zorg aan de allerarmsten.

Wie zitten er in de commissie?

  • Dini Geertman: secretaris
  • Carla Middag: liturgiecommissie
  • Martine van Oosten: liturgiecommissie
  • Bent u de nieuwe voorzitter? Bekijk hier de vacature

Wilt u bijdragen?

Help ons met dit mooie zendingswerk en werelddiaconaat. Maak hiervoor uw bijdrage over op bankrekeningummer NL65 INGB 0002 3159 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne onder vermelding van ZWO Borne.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar Dini Geertman.