ZWO: maak(t) de wereld mooier

zwoDe ZWO commissie ondersteunt de missionaire en diaconale taak van de Protestantse Gemeente Borne met als visie dat voor God alle mensen gelijk zijn. Gelijkwaardigheid is de basis van de samenwerking met respect voor elkaars cultuur en historie.

Wat doet de commissie?

Als werkgroep vragen wij binnen onze kerkgemeente aandacht voor de nood van de wereld. Idee hierachter? Om zo de wereld van veraf dichtbij te brengen. Wij geven dit vorm door in samenwerking met de predikant twee ZWO-kerkdiensten per jaar te organiseren. Ook organiseren wij een najaarzendingsactie. Die biedt u de kans projecten buiten Nederland te ondersteunen met uw bijdrage.

Speciaal doel collectebussen in de kerk

In de kerk staan speciale collectebussen. Ontdek hier waar de opbrengsten naartoe gaan uit de bus.

Of bekijk 5 projecten waar we persoonlijk bij betrokken zijn en via u aan bijdragen.

Opbrengst collecte 2022 – 2023

De Najaarszendingsactie bracht  € 9.675,12 op.

Opbrengst 2022 – 2023 naar projecten

  • Hulp aan KerkinActie: Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders
  • Hulp voor Stichting Shoma; Een Engelstalige school voor kansarme kinderen in Tanzania.
  • Hulp voor kinderen in Malawi; Weeskinderen kunnen nu naar de middelbare school.
  • Hulp voor het Kindertehuis Hanukkah; kinderen worden hier opgevangen en verzorgd.  (Ghana)
  • Hulp voor Stichting Naar school in Haïti; Onderwijs en zorg aan de allerarmsten.

Wie zitten er in de commissie?

  • Dini Geertman: secretaris
  • Carla Middag: liturgiecommissie
  • Martine van Oosten: liturgiecommissie

Bent u de nieuwe voorzitter? Bekijk hier de vacature

Wilt u bijdragen?

Help ons met dit mooie zendingswerk en werelddiaconaat. Maak hiervoor uw bijdrage over op bankrekeningummer NL65 INGB 0002 3159 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne onder vermelding van ZWO Borne.

Meer weten?

Stuur dan een mail naar Dini Geertman.