Kopij kerkblad Onderweg inleveren

Wilt u iets gepubliceerd hebben in Onderweg? Check hieronder de inlever- en verschijndata.

InleverdataVerschijningsdata
20 augustus3 september / startzondag
22 oktober5 november / Eeuwigheidszondag / Advent
3 december17 december / Kerstfeest / Nieuwjaar
Inleverdata 2022Verschijningsdata 2022
11 februari25 februari
1 april15 april
6 mei20 mei
17 juni1 juli
(laatste uitgave voor de zomervakantie)

Let op: lever kopij uiterlijk de genoemde dag in vóór 20.00 uur.

Inleveradres kopij

Stuur uw kopij tijdig naar onderweg@pgborne.nl. Mail uw bericht ook naar communicatie@pgborne.nl