Kopij kerkblad Onderweg inleveren

Wilt u iets gepubliceerd hebben in Onderweg? Check hieronder de inlever- en verschijndata.

InleverdataVerschijningsdata
4 december18 december Kerstnummer
8 januari22 januari
12 februari26 februari
19 maart2 april Pasen
23 april7 mei Hemelvaart / Pinksteren

Let op: lever kopij uiterlijk de genoemde dag in vóór 20.00 uur.

Inleveradres kopij

Stuur uw kopij tijdig naar onderweg@pgborne.nl. Mail uw bericht ook naar webmaster@pgborne.nl