Dienst Oude Kerk

Oude Kerk Oude Kerkstraat 2, Borne, Nederland

3e veertigdagentijd

Dienst Oude Kerk

Oude Kerk Oude Kerkstraat 2, Borne, Nederland

4e veertigdagentijd Heilig Avondmaal

Dienst Oude Kerk

Oude Kerk Oude Kerkstraat 2, Borne, Nederland

5e veertigdagentijd m.m.v. het Protestants kerkkoor

Dienst Oude Kerk

Oude Kerk Oude Kerkstraat 2, Borne, Nederland

6e veertigdagentijd / Palmzondag

Dienst Oude Kerk

Oude Kerk Oude Kerkstraat 2, Borne, Nederland

Witte Donderdag,  m.m.v. een zanggroepje Heilig Avondmaal