Hoe werkt een trouw- of zegenviering?

Voor verschillende grote momenten in het mensenleven vindt u in de kerkelijke traditie de mogelijkheid om die in een kerkdienst vorm te geven. We kennen binnen de Protestantse Gemeente Borne doop- en belijdenisdiensten, trouwdiensten en uitvaartdiensten. Hieronder treft u informatie over de trouw- of zegenviering met achtergronden en praktische aanwijzingen.

Basis van trouwen in de Protestantse kerk

Wanneer mensen elkaar in liefde trouw willen toezeggen, kennen we de mogelijkheid om in de kerk een trouwdienst te vieren. Hierin ligt de nadruk op het vieren van liefde en trouw. Ook geven de geliefden elkaar een ‘ja-woord’ of doen ze een trouwbelofte. Daarna ontvangen zij de zegen.

 

Geen rechten aan Protestantse trouwerij

Anders dan in de Rooms-Katholieke traditie is in de Protestantse traditie de trouwdienst geen sacrament. Het huwelijk wordt gesloten voor de burgerlijke overheid en kent daardoor de rechten en plichten ‘welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt’.  Aan de kerkelijke trouwdienst kunnen geen juridische rechten worden ontleend. Je zou kunnen zeggen: je huwt in het gemeentehuis, je trouwt in de kerk.

 

Trouwdienst: de eerste stappen & kosten

Overweegt u als bruidspaar in de kerk te trouwen? Leg dan eerst contact met uw wijkpredikant. Vraag ook de koster of het kerkgebouw beschikbaar is. Bent u lid van onze gemeente? Dan gebruikt u de kerk, de predikant, koster en organist gratis. Geldt dit niet voor u? Lees dan hier de huur- en gebruikstarieven.

 

Uw trouwdienst voorbereiden

De voorbereiding van uw trouwdienst bestaat uit enkele gesprekken met de predikant. Daarbij wordt gesproken over:

  • de inhoud van de dienst
  • wat het voor u als bruidspaar betekent om in de kerk te trouwen.
    Dit levert vaak mooie gesprekken op. Wij staan open voor een persoonlijke benadering, zodat de dienst ook echt past bij u als bruidspaar.

 

Plek van de dienst in de kerk

img_1011In onze Oude Kerk bestaat een prachtige gelegenheid om een trouwdienst te houden op het koor van de kerk. Dit geeft een intieme sfeer aan de viering. Maar uiteraard kan ook het schip van de kerk gebruikt worden, wanneer het aantal gasten meer is dan ongeveer 60 mensen.

Onder bruidsparen verstaan wij echtparen die vóór de trouwdienst een burgerlijk huwelijk zijn aangegaan. Daarbij zijn zowel heteroparen als paren van het zelfde geslacht welkom.

 

Dag van de trouwdienst

Doorgaans vinden trouwdiensten plaats op een doordeweekse dag. U kunt eventueel ook in de zondagsdienst het ja-woord uitspreken en de zegen ontvangen.

 

De zegening van een niet-huwelijkse relatie

Wilt u elkaar trouw beloven, maar kunt of wilt u om een bepaalde reden niet een burgerlijk huwelijk aangaan? Of hebt u uw relatie op een andere manier geregistreerd? Onze Protestantse Kerk in Nederland biedt ook de ruimte voor het zegenen van deze relaties.

In 2014 vond in onze gemeente zo’n viering plaats, tijdens een zondagsdienst. Dat was voor alle betrokkenen een indrukwekkende gebeurtenis. Wilt u uw relatie ook op deze wijze manier laten zegenen? Neem dan contact op met uw wijkpredikant.