Stilte en muziek tijdens vespers

bidden-gebed-handen-pray-56059_960_720De Vesper Commissie organiseert ieder seizoen van september tot en met mei een vesper op de tweede zondag van de maand. In de vespers vinden we naast de stilte ook muziek erg belangrijk. Naast de zangbegeleiding van de organist laten we in elke vesper een lid van onze gemeente enkele muziekstukken ten gehore brengen.

Bekijk hier een voorbeeldliturgie.

 Wat is een vesper precies?

Een vesper is een eenvoudige dienst, waarin we de woorden van een Psalm bidden, luisteren naar een Schriftgedeelte en daarover mediteren. Daarbij gaat het erom te ontdekken wat dit Schriftwoord bij mij oproept, waar word ik aangesproken, welke betekenis kan dit bepaalde woord krijgen in mijn leven? De voorganger gaat in dit mediteren voor in een korte overdenking. Wij hopen dat u daardoor op een spoor gezet wordt om zelf in stilte verder te denken en te mediteren. Een Bijbelwoord kan zo ineens een verrassende betekenis krijgen.

Stilte om te ontspannen

De bedoeling is dat u in de stilte steeds meer ontspant en ‘leeg’ wordt, om innerlijke ruimte te krijgen voor de woorden van God. De houding is als die bij het gebed, ontspannen en geconcentreerd, eventueel met gesloten ogen. Laat afleidende gedachten rustig komen (tegenhouden lukt toch niet), maar laat ze ook weer gaan. Verbeeldt u dat de wind ze meeneemt, of een waterstroom waar u langs zit. Keer echter steeds weer terug naar het Schriftwoord.

Stilte om na te denken

Ook kan er gedurende de stilte worden nagedacht over de woorden van de voorganger of kan de tekst die op de liturgie is afgedrukt worden herlezen. Lees en herlees en laat het bezinken. Zo proberen we in deze dienst te komen op de golflengte van het hart. Om Gods woorden te horen en oprecht te leren bidden.

Wanneer is er een vesper?

Actuele informatie over de eerstvolgende vesper vindt u de week vóór de vesper en de dag van de vesper in de zondagsbrief. Of bekijk de eerstvolgende vesper in de agenda .

Wie zitten er in de Vesper Commissie?

  • Gerrie Gort
  • Tineke Nijhuis
  • Immy Hortensius
  • Laurens van Urk
  • Jolanda Broekate
  • Mia Ring

 Wie verzorgt de meditaties?

  • ds. Egbert van Houwelingen
  • ds. Johan Meijer
  • Gretha Sierink
  • Laurens van Urk