Uw privacy beschermd

De (website van de) Protestantse Gemeente in Borne geeft allerlei informatie door, waaronder namen van contactpersonen en foto’s van activiteiten. De privacywet (AVG) schrijft voor dat we zorgvuldig omgaan met uw privacy en die van anderen. In de volgende documenten leest u hoe we dit geregeld hebben. En wat u kunt doen als u publicatie van informatie of foto’s over u ongedaan wilt laten maken.

 

Contact met coördinator gegevensbescherming

Binnen onze kerkgemeente hebben we ook een coördinator gegevensbescherming. Dat is Gerie van der Endt. Neem contact met hem op voor verdere vragen. U bereikt hem via telefoon 074-2670733 en mail voorzitter-cvk@pgborne.nl.