Contacten

Algemeen: scriba
post en algemene zaken
adres: De Höfte 24,
7622TL Borne
telefoon: 06 22112804
email: scriba@pgborne.nl

Koster
reservering Oude Kerk en aanmelding dienst
i.v.m. corona
tel. 0621100945
email: koster@pgborne.nl

Kerkelijk bureau
ledenadministratie en collectemunten
Voor vragen aan het kerkelijk bureau,
mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl.
Het spreekuur is iedere dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur, ( Oude Kerkstraat 11, )
Dan staat ook de telefoon aan: 0611682584.

 

ds.J.Meijer

contactpersonen: (zie mail-/telefoonlijst)
mw. T.Siertsema (contactpersoon noord)
hr. J.H.van de Riet (contactpersoon zuid)
mw. G.Sierink (contactpersoon jeugd)
mw. L.van de Pol (contactpersoon Dijkhuis)