Contacten

Algemeen: scriba
post en algemene zaken
adres: De Höfte 24,
7622TL Borne
telefoon: 06 22112804
email: scriba@pgborne.nl

Koster
reservering Oude Kerk en evt. aanmelden dienst tijdens corona
tel. 0621100945
email: koster@pgborne.nl

Kerkelijk bureau
ledenadministratie en collectemunten
Voor vragen aan het kerkelijk bureau,
mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl.
Spreekuur: elke dinsdag 18.00-19.00 u
Oude Kerkstraat 11
Tijdens spreekuur is telefoon aan:06 11682584

ds.J.Meijer

contactpersonen: (zie mail-/telefoonlijst)
Tiny Siertsema (contactpersoon noord)
Harry van de Riet (contactpersoon zuid)
Jorien Beunk (contactpersoon jeugd)
Lida van de Pol (contactpersoon Dijkhuis)