Ster 6 – Herders in het veld

(fotobron: http://imkekaashoek.blogspot.com)

Die nacht waren er herders in het veld bij Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens kwam er een engel die zei: “Goed nieuws, vandaag is jullie redder geboren in Bethlehem. Je vindt hem in een kribbe, in een doek gewikkeld.”

Opeens was er een hele groep engelen. Ze zongen: “Eer zij God in de hemel. En vrede op de aarde voor de mensen. God houdt van ze.”

Meer weten over deze tocht?

Ga naar de pagina sterrentocht.