Disclaimer

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • PgtB: De Protestantse Gemeente te Borne, eigenaar van de website.
 • Gebruik(en): alle denkbare handelingen.
 • U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
 • Inhoud: alle in de website aanwezige inhoud zoals teksten, afbeeldingen, hyperlinks
  en andere objecten.
  De inhoud van deze website is door de Protestantse Gemeente te Borne met de grootste
  zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of
  onjuist is. De Protestantse Gemeente te Borne is niet aansprakelijk voor mogelijke
  onjuistheden en consequenties die voortkomen uit het gebruik van deze website.
  Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Als u de getoonde inhoud of delen
  daarvan wilt verveelvoudigen of gebruiken op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen,
  dient u hiervoor toestemming te vragen aan de Protestantse Gemeente te Borne.
  Merkt u dat bepaalde inhoud op deze website niet klopt, laat het ons dan weten. Dan kunnen
  wij het corrigeren. U daarvoor een bericht sturen naar communicatie@pgb.nl