Agenda christelijke evenementen in de regio

Hieronder vindt u (christelijke) evenementen die buiten de regie van de Protestantse Gemeente Borne worden georganiseerd. De redactie van de website beslist welke activiteiten er worden geplaatst. Ook uw evenement doorgeven? Mail naar webmaster@pgborne.nl.
Zaterdag 8 oktober. Bijzonder Jubileum-Dubbelconcert Borns Kleinkoor
Het Borns Kleinkoor viert ‘TACHTIG JAAR JONG’ met een bijzonder DUBBELCONCERT op ZATERDAG 8 OKTOBER
onder leiding van Bram van der Beek.

Klassiek concertdeel
’s Middags om 16.00 uur zingt het koor een aantal klassieke parels waarin het gaat over liefde, vrede, schoonheid, heil, dankbaarheid en verbondenheid. Dit keer niet in de Oude Kerk – omdat de Potkamp nog niet beschikbaar is –, maar wel binnen de sfeervolle entourage en ruim klinkende akoestiek van de STEFANUSKERK in Borne. Jos Beunders op de piano en Johan Wilmer op de cello begeleiden de mannenzang en wisselen die af in klankrijk samenspel. Daarnaast zullen de jonge leerling-sopraan Tinka van den Hazel en het jeugdige blokfluitduo Emma en Charlotte Harbers samen met Karin Slijkhuis dit klassieke concertdeel tot een prachtig divers geheel verrijken.

Licht-populair concertdeel
’s Avonds om 20.00 uur waagt het koor eerst een kleine terugblik in de eigen zanggeschiedenis. Dan vervolgt het concert met een keur van welbekende populaire liederen uit het lichtere repertoire van film-, opera- en musicalmuziek. Onder het motto ‘Voor altijd jong’ verbindt het Borns Kleinkoor zich graag met jongeren, ook in het avondprogramma. In afwisseling met de koorzang zullen daarom ook vijf talentvolle leerlingen van Bram van der Beek – JONGE HELDEN – in solozang prachtige musicalliederen laten horen. Bij eerdere concerten hebben velen daar zeer van genoten.

Tussenprogramma
Het Jubileumconcert is naast een dubbel- tevens een WANDELCONCERT. Tot het zangfestijn behoort na het meer klassieke deel in de Stefanuskerk ook de wandeling van STEFANUSKERK dwars door Borne naar het dichtbij gelegen KULTURHUS De Bijenkorf. En vervolgens circa 18.00 uur het gezamenlijk genot van een feestelijk buffet (inclusief vegakeuze) met een drankje en vrolijk gestemde pianoklanken in de royale caféruimte van het Kulturhus. Momenten voor onderlinge ontmoeting en gesprek, samen met de koorleden en de musici. Om daarna gevoed en gelaafd het concert weer vrolijk op te pakken en te genieten van zinnenstrelend zangmoois.
Kaarten

Voor wie van zang houdt is dit een prachtige kans voor een halve middag èn avond rijk geschakeerd zanggenot. Zeker voor wie het Borns Kleinkoor al langer kent en geniet geldt: dit jubileumfestijn, daar moet en wil je toch bij zijn ?! De prijs is niet hoog: € 45,–.voor het middag- èn het avondconcert samen, inclusief het buffet.
Wie voor een deel verhinderd is of daarvoor geen interesse heeft en wèl het andere deel wil genieten is een kaartje beschikbaar voor alleen de middag of de avond: € 15,- of mèt buffet € 35,–. Kaarten verkrijgbaar bij het Kulturhus (balie of website) of Herman Dankaart () of via een koorlid. 
zondag 2 oktober. Lezing Groen Geloven.
Op 2 oktober a.s. zal Trees van Montfoort (schrijfster van ‘Groene Theologie’) een lezing geven in Enschede. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Locatie: St. Jan Kerk, Haaksbergerstr. 251.
Aanvang: 11.30 uur
Team Groen Geloven beveelt de lezing warm aan.
Voorafgaand aan de lezing is het mogelijk een viering bij te wonen ter afsluiting van de ‘Scheppingsperiode 2022, luister naar de stem van de schepping’ van het parochieverband Zuidoost Twente.
In deze periode staat de zorg voor onze omgeving, voor de natuur en onze medemensen centraal. Rode draad hierbij is de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’: onze mooie, unieke en onvervangbare aarde, Gods schepping.
Deze viering begint om 10.00 uur.
——
m.i.v. september 2021
Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne!

In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne zal optredens verzorgen binnen en buiten de kerk.

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur.
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

Voor aanmelden kun je e-mailen naar koorschoolborne@gmail.com of bellen met de koorouder Astrid Hazekamp, 06 – 12 61 98 00. Voor informatie kan je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar 06 – 36 01 82 03.

Werkgroep Koorschool Borne
m.i.v. oktober 2019 elke zondag tussen 19.00 en 21.00 uur.
Geachte broeder of zuster.
Per Oktober start er bij RTV Borne een nieuw programma “Gospel op z’n Best”.
Dit programma wordt elke zondag tussen 19.00 en 21.00 uur uitgezonden.
Het is een programma met Christelijke muziek, religieuze onderwerpen en nieuws vanuit de regio.
Graag nodigen wij u uit om nieuws, kerkdiensten, concerten en al wat er nog meer te doen is aan ons op te sturen zodat ik het mee kan nemen tijdens de uitzending.
U kunt het sturen naar:
Kulturhus De Bijenkorf
T.A.V. Gospel op z’n Best
Marktstraat 23
7622CP Borne

of mailen naar:
Gospelopzijnbest@outlook.com t.a.v. Ismaël Hiemstra


https://pgborne.nl/externe-evenementen/#groen