Agenda (christelijke) evenementen in de regio

Hieronder vindt u (christelijke) evenementen die buiten de regie van de Protestantse Gemeente Borne worden georganiseerd. De redactie van de website beslist welke activiteiten er worden geplaatst. Ook uw evenement doorgeven? Mail naar webmaster@pgborne.nl.

95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede, 12 oktober 2024

Op D.V. 9 oktober 2024 bestaat CGGZ Crescendo 95 jaar. Dit willen we samen met alle muziekliefhebbers vieren met het concert ‘I Have A Dream’ o.l.v. dirigent Jan Willem Docter. Het belooft een uniek concert te worden in pasticcio vorm. Tijdens dit concert zullen we een twaalftal prachtige liederen zingen. Ook wordt u meegenomen op een reis van droom (I Have A Dream) naar droom (The Holy City). Het concert wordt begeleid door 9 musici en een tenor.

We hopen dat u 12 oktober 2024 wilt vastzetten in uw agenda zodat we op een volle kerkzaal mogen rekenen.

Het concert wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede en begint om 19.30 uur. Voor meer informatie zie onze website: www.crescendo-enschede.nl

Replica Lijkwade van Turijn

expositie in de Stefans-Hof op zaterdag 20 en zondag 21 april

WIE IS DE MAN VAN DE LIJKWADE?

De originele Lijkwade is een linnen kleed met een vage afbeelding van een man, geweven in visgraatmotief met een lengte van 440 cm. en een breedte van 113 cm. Geen andere vereerde relikwie werd zo intens onderworpen aan uitgebreid, multidisciplinair onderzoek als de Lijkwade van Turijn.

Hoe interessant de vraag ook is naar de oorsprong van dit doek en of de originele doek ook echt de Lijkwade van Jezus is, de expositie gaat niet zozeer over deze discussie maar het is vooral de bedoeling mensen aan het denken te zetten over het lijden en de persoon van Jezus. Het doek heeft het geloof van miljoenen christenen gesterkt, hun besef voor het lijden van Christus doen toenemen en geïnspireerd tot een antwoord van de diepere waarde van de liefde die ons verlost.

De tentoonstelling bevat:

  • een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn
  • twee driedimensionale foto’s van voor en achterzijde van het doek
  • een 3d reconstructie van het beeld op de Lijkwade
  • zeventien banners met informatie over het lijdensverhaal
  • in een vitrine zijn een doornenkroon, geselwapens, kruisnagels en oogmuntjes te zien

De tentoonstelling is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. De stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van de exacte replica’s. De expositie geniet internationale bekendheid.


Openingstijden tentoonstelling:
Zaterdag 20 april van 14-16 uur
Zondag 21 april van 11-16 uur
Lezing zondag 21 april om 11.00 uur
De entree van de tentoonstelling en lezing is gratis. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Noordiklezing ‘Jezus waarom?‘ met Bas Ragas & Ad van Nieuwpoort

wanneer:       maandag 15 april 2024
hoe laat:       19.00 uur (zaal open 18.30 uur)
waar:            Het Noordik Lyceum – Noordikslaan 68 – 7602 CG Almelo
toegang:       gratis (vrije gift)

Graag vooraf aanmelden via www.hetnoordik.nl/lezing

Twee totaal verschillende mensen die elkaar tegen het lijf liepen.  
De één een leek, de ander een dominee. Maar wat bleek?  Ze deelden dezelfde fascinatie voor de Bijbel. Vervolgens wisselden ze vier jaar lang van gedachten over dit dikke boek en schreven ze samen óók een boek getiteld ‘Jezus, waarom?’.  Hierin komen vragen aan de orde komen als: ‘Wie of wat is God?’, ‘Welke samenhang is er tussen het oude en het nieuwe testament?’, ‘Is de Bijbel een historisch, literair of religieus boek?’ én ‘Hoe relevant is dat boek nog?’
Over al deze dingen komen zij graag vertellen op maandagavond 15 april a.s. op het Noordik Lyceum te Almelo. En u bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen, bijvoorbeeld met een Bijbelkring of met een groep catechisanten of in welke samenstelling dan ook ….. weet u welkom!
De lezing (inclusief Q&A) duurt ongeveer 1,5 uur en wordt muzikaal omlijst met livemuziek door zangeres en gitariste Niki Jacobs die gespecialiseerd is in Jiddische liederen en Joodse volksmuziek. 

Het boek van Bas & Ad kan na de Noordiklezing (gesigneerd en al 😉) aangeschaft worden.
Gratis toegang
Deze lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Aanmelden hiervoor kan via www.hetnoordik.nl/lezing (niet verplicht). 

Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer),
en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.
Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.
Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.
Startdatum: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 240,- per seizoen.
De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Voor meer informatie en aanmelding:
ds. Carla Borgers, cursusleider,
tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of

Dick van der Meijden, cursuscoördinator,
tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.

Schrijf over je leven!

Schrijven over je leven………start van een schrijfgroep.

Waarom zou het leuk zijn te schrijven over je herinneringen, hoe je leven is gelopen?

Schrijven is een creatief proces, dat kan het zijn. Je kunt al schrijvende ontdekkingen doen. Herinneringen komen boven en al schrijvend word je weer even dat kind, of die zoeker, die ontdekker van het leven.
Wat heeft jou gemaakt tot de mens die je bent? Is er een rode draad? Als je het opschrijft wordt het nog meer iets van jezelf, krijgt het nog meer kleur en diepte. Het contact met anderen verdiept zich er ook door.
Om tot verhalen te kunnen komen kan het schrijven in een groep erg helpen. Ik heb dit zelf ervaren. Door de cursus ben ik geïnspireerd en toegerust een groep te starten en te begeleiden.

Heeft u belangstelling? Neemt u gerust contact op met ondergetekende.

Arie Gootjes

Tel: 074 – 2661444