Agenda christelijke evenementen in de regio

Hieronder vindt u (christelijke) evenementen die buiten de regie van de Protestantse Gemeente Borne worden georganiseerd. De redactie van de website beslist welke activiteiten er worden geplaatst. Ook uw evenement doorgeven? Mail naar webmaster@pgborne.nl.

Cantatedienst met Telemann

Op de eerste Adventszondag, 3 december 2023, zal in de Lebuïnuskapel in Hengelo de cantate ‘Machet die Tore weit’ van Georg Phillip Telemann (1681-1767) worden uitgevoerd.

Deze cantate werd geschreven voor de eerste Adventszondag van 1719, dus ruim 300 jaar geleden, en werd aanvankelijk toegeschreven aan Johann Sebastian Bach. De reden daarvoor was dat Bach de partituur van de cantate eigenhandig had overgeschreven om die op de eerste Adventszondag van 1734 uit te voeren. Ook zijn zoon Carl Phillip Emanuel (1714-1788) voerde deze cantate uit in 1768.

meer informatie zie je hier

Schrijf over je leven!

Schrijven over je leven………start van een schrijfgroep.

Waarom zou het leuk zijn te schrijven over je herinneringen, hoe je leven is gelopen?

Schrijven is een creatief proces, dat kan het zijn. Je kunt al schrijvende ontdekkingen doen. Herinneringen komen boven en al schrijvend word je weer even dat kind, of die zoeker, die ontdekker van het leven.
Wat heeft jou gemaakt tot de mens die je bent? Is er een rode draad? Als je het opschrijft wordt het nog meer iets van jezelf, krijgt het nog meer kleur en diepte. Het contact met anderen verdiept zich er ook door.
Om tot verhalen te kunnen komen kan het schrijven in een groep erg helpen. Ik heb dit zelf ervaren. Door de cursus ben ik geïnspireerd en toegerust een groep te starten en te begeleiden.

Heeft u belangstelling? Neemt u gerust contact op met ondergetekende.

Arie Gootjes

Tel: 074 – 2661444


m.i.v. september 2023
Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.
De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.
Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.
Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.
Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.
Startdatum: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 220,- per seizoen.
De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com


m.i.v. september 2021

Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne!

In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne zal optredens verzorgen binnen en buiten de kerk.

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur.
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

Voor aanmelden kun je e-mailen naar koorschoolborne@gmail.com of bellen met de koorouder Astrid Hazekamp, 06 – 12 61 98 00. Voor informatie kan je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar 06 – 36 01 82 03.

Werkgroep Koorschool Borne

m.i.v. september 2021


m.i.v. september 2021

Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne!

In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne zal optredens verzorgen binnen en buiten de kerk.

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool elke week les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur.
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond.

Voor aanmelden kun je e-mailen naar koorschoolborne@gmail.com of bellen met de koorouder Astrid Hazekamp, 06 – 12 61 98 00. Voor informatie kan je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar 06 – 36 01 82 03.

Werkgroep Koorschool Borne
m.i.v. oktober 2019 elke zondag tussen 19.00 en 21.00 uur.
Geachte broeder of zuster.
Per Oktober start er bij RTV Borne een nieuw programma “Gospel op z’n Best”.
Dit programma wordt elke zondag tussen 19.00 en 21.00 uur uitgezonden.
Het is een programma met Christelijke muziek, religieuze onderwerpen en nieuws vanuit de regio.
Graag nodigen wij u uit om nieuws, kerkdiensten, concerten en al wat er nog meer te doen is aan ons op te sturen zodat ik het mee kan nemen tijdens de uitzending.
U kunt het sturen naar:
Kulturhus De Bijenkorf
T.A.V. Gospel op z’n Best
Marktstraat 23
7622CP Borne

of mailen naar:
Gospelopzijnbest@outlook.com t.a.v. Ismaël Hiemstra


https://pgborne.nl/externe-evenementen/#groen