Symbolen achter gedachteniskunstwerken Oude Kerk en Dijkhuis

gedenk_dhPaasmorgen 2015, Nieuwe Kerk. Wanneer de brandende nieuwe Paaskaars van achteruit de kerkzaal binnenkomt, gaat deze eerst langs het nieuwe gedachteniskunstwerk, met daarin de namen van hen die sinds Eeuwigheidszondag 2014 gestorven zijn in ons midden. Hun namen in Opstandingslicht, ontroerend begin van de Paasviering. ‘Licht overdek mij’, zingen wij.

Wie is de ontwerper?

Ellen Klasens ontwierp en maakte de kunstwerken voor de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Daarbij werd zij bijgestaan door haar man Johan. Ellen legde de symboliek van het kunstwerk uit, in de beide kerken waarvoor zij haar werk passend maakte in vorm en omvang. Hoe geslaagd! Wie het ziet, verwondert zich. Wie betrokken is, wordt geraakt.

Verplaatsen kunstwerk Nieuwe Kerk

Nadat we op 28 augustus 2016 afscheid namen van de Nieuwe Kerk is het gedachteniskunstwerk verplaatst naar de kapel van het Dijkhuis.

Wat symboliseert het?

Twee verschillende kunstwerken zijn het. Toch horen ze bij elkaar. De afmetingen verschillen, de materialen zijn dezelfde.Waterstroom, levensstroom, beweging, cirkel van leven, is zichtbaar. Water van doop, maar als glas ook de overwinning op de dood, want als glas was de doodszee geworden, getuigt Openbaring.

Drie maal drie is negen staalelementen in de Oude Kerk: een volheid en voltooidheid, in een vloeiende beweging geplaatst en (ongeplande verwondering!) de prachtige vorm van een roos. Twee cirkelvormige staalelementen in het Dijkhuis tonen het polaire: elementen die van elkaar verschillen en toch bij elkaar horen zoals tijd en eeuwigheid, God en mens, leven en dood, jij en ik.

De blaadjes die eraan hangen

gedenk_bladDe klimopblaadjes (hedera) zijn symbool van trouw die blijft: Eeuwigheidstrouw van God. Maar van ongebakken klei gemaakt, zijn ze als het lichaam van de mens. ‘Zo formeert de ENE, God, de roodbloedige mens (Adam) van stof uit de bloedrode grond (Adama)’. En tot stof zult gij wederkeren.

Jouw naam, dierbare gestorvene, verbonden aan Gods Naam, geschreven in de palm van zijn hand. En zichtbaar in ons midden. Een onbeschreven blaadje biedt de ruimte om te denken aan een eigen dierbare, die leeft in je hart.

 

Hgedenk_oket gebruik van de gedachtenisplekken

In de kunstwerken worden, zoals hierboven beschreven, blaadjes gehangen. In de Oude Kerk worden de namen van onze overledenen erop gezet. Wanneer wij in deze kerk in onze zondagse kerkdienst een overleden gemeentelid gedenken, zullen we een blaadje met daarop haar of zijn naam in het kunstwerk hangen. Dit blaadje blijft daar dan vervolgens een jaar lang in aanwezig, totdat het na een jaar aan de nabestaanden wordt gegeven.

In het kunstwerk in het Dijkhuis hangen lege blaadjes. Hierbij kunnen mensen in hun hart denken aan hun gestorven dierbaren die hen kortgeleden of al langer geleden zijn ontvallen.

Dat deze manier van gedenken een waardevolle meerwaarde aan ons gemeenteleven mag geven!