Hoe werkt een doop- of belijdenisdienst?

Voor verschillende grote momenten in het mensenleven vindt u in de kerkelijke traditie de mogelijkheid om die in een kerkdienst vorm te geven. Hieronder treft u praktische en historische informatie over de doop- of belijdenisdiensten in het algemeen en binnen de Protestantse Gemeente Borne.

volwassendoop-5700504330_f68e6ca722_bOntstaan volwassendoop met belijdenis

In het begin van de christelijke traditie kende de Kerk de volwassendoop. Er ging een bewuste keuze aan vooraf om bij de kerk te willen horen. Daar hoorde een tijd van voorbereiding bij, de doopcatechese. Die werd gegeven in de Veertigdagentijd voor Pasen.

De Paasnacht was het moment dat de catechumenen (de geloofsleerlingen) werden gedoopt. Dat gebeurde n een doopkapel die los stond van de kerk. Deze doopviering ging gepaard met allerlei rituelen, waaronder de volledige onderdompeling van de dopeling. Met deze volwassendoop deed de dopeling ook belijdenis.

 

Volwassendoop in onze eeuw

Wilt u als volwassene tegenwoordig gedoopt worden in de Protestantse traditie? Dan gaan we ervanuit dat u niet als kind bent gedoopt. ‘Overdopen’ kennen we in onze Protestantse kerk niet. Als u als volwassene gedoopt wilt worden, dan hoort daar de geloofsbelijdenis bij en start u me een traject van doop- en belijdeniscatechese.

Belijdenis als u al gedoopt bent

Bent u als kind al gedoopt? Dan hebt u de mogelijkheid om als volwassene ‘ja’ te zeggen tegen de doop die u als kind ontving. Dan doet u belijdenis van het geloof.

Catechese vóór uw doop of belijdenis

Belijdenis en volwassendoop komen bij de Protestantse Gemeente Borne niet op grote schaal voor. Daarom hebben we hier geen aparte belijdeniscatechesegroep voor. Hebt u het verlangen om gedoopt te worden en/of belijdenis te doen? Meld u dan bij uw wijkpredikant. U krijgt dan een persoonlijk catechesetraject met een aantal geloofsgesprekken en bereidt samen de doop- of belijdenisdienst inhoudelijk voor. Het mooiste moment voor die dienst vinden wij nog altijd de Paasnacht. Als u een ander moment wilt, kan dat in overleg.

Ontstaan van de kinderdoop

doopkind-img_7873cropDe Kerkvader Augustinus beschreef in de vierde eeuw zijn ideeën over de ‘erfzonde’. Daarbij gaf hij aan dat de zonde van Adam en Eva (eten van de boom van kennis van goed en kwaad) doorgegeven wordt via de menselijke ‘genen’. En die wordt dus volgens hem van geslacht op geslacht doorgegeven. Zo ontstond op grote schaal de kinderdoop: baby’s werden zo vroeg mogelijk gedoopt, om zo de ‘erfzonde’ af te wassen. Om die reden vond de doop vroeger plaats op de plek van de schuldbelijdenis, in het begin van de kerkdienst. In sommige kerken gebeurt dat nog steeds zo.

Kinderdoop van nu: welkom in onze kerk

Wij leggen in de Protestantse Gemeente Borne niet het accent op de erfzonde en de afwassing daarvan. Bij ons ligt de nadruk op de opname van het kind in de gemeente. De doop is een viering, waarin het kind feestelijk en onder gezang van de gemeente de kerk binnen wordt gedragen Daarbij spreken we uit dat dit kind een kind van God is. Dat was het al vanaf het moment dat het ontstaan is in de schoot van de moeder. En het is niet van onze doop afhankelijk dat het kind een kind van God is. De doop is hier wel een feestelijke uiting van.

Momenten van dopen in de dienst

img_0974In onze gemeente dopen we de kinderen ná de preek. Zo kunnen we ons voorbereiden op wat komen gaat. Ook de kinderen van de kindernevendienst hebben een aandeel in de doopviering. Meestal maken ze iets leuks voor de dopeling en mogen ze helpen met het vullen van de doopvont met water.   Ze mogen de doop ook van dichtbij meemaken.

Tot 2017 hadden we een aantal jaren vaste doopzondagen. Sinds dit jaar wordt de doopdienst gewoon gepland met de predikant die de doop gaat bedienen. We proberen wel te voorkomen dat er te veel bijzondere elementen in één dienst zijn, zoals doop én avondmaal, of dat de dienst al een bijzonder karakter draagt.

Overweegt u de doop van uw kind?

baby-doop-imagesAls u doop van uw kind overweegt, neem dan contact op met uw eigen wijkpredikant. Willen meer ouderparen de doop van een kind, dan combineren we die dopen eventueel. Dan krijgt u naast een individueel doopgesprek ook een voorbereiding met de andere doopouders. U krijgt daarbij ruimte voor eigen invulling, zodat u de viering ook als iets persoonlijks ervaart.

Bent u zelf dooplid?

Om een kind te kunnen laten dopen, gaan wij er vanuit dat tenminste één van u als ouders zelf dooplid is van de kerk. Vroeger kende de Gereformeerde Kerk de noodzaak dat minstens een van de doopouders belijdenis moest hebben gedaan. De hervormde traditie kende de noodzaak dat tenminste één van de doopouders dooplid is van de kerk. Sinds de fusie van deze twee gemeenten in Borne werken we met die laatste traditie. Die staat opgenomen in onze Plaatselijke Regeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw wijkpredikant.

Foto’s Doopdienst nov. 2016