Hoe werkt een uitvaartdienst?

Voor verschillende grote momenten in het mensenleven vindt u in de kerkelijke traditie de mogelijkheid om die in een kerkdienst vorm te geven. We kennen binnen de Protestantse Gemeente Borne doop- en belijdenisdiensten, trouwdiensten en uitvaartdiensten. Hieronder treft u informatie over de uitvaartdienst met achtergronden en praktische aanwijzingen.

Overledenen gedenken

gedenk_bladIn onze gemeente overlijden gemiddeld dertig gemeenteleden per jaar. Hen gedenken wij in de dienst op de zondag na het overlijden. Of op de zondag daarna, als het overlijden vlak voor of in het weekend heeft plaatsgevonden. Lees meer over hoe wij herdenken. Op de Eeuwigheidszondag, dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór de Eerste Advent noemen wij alle namen van hen die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. We ontsteken daarbij voor ieder van hen een licht. Naastbestaanden worden door ons uitgenodigd voor deze dienst, door middel van een brief die gebracht of gestuurd wordt naar het correspondentieadres.

Vormen van uitvaarten

Gaandeweg de tijd zijn er allerlei vormen ontstaan waarin mensen de uitvaart van een geliefde vormgeven.

  • Zo zijn er uitvaartdiensten in de kerk, met aansluitend een begrafenis op de begraafplaats.
  • Ook zijn er uitvaartdiensten in de kerk, met daarna een (korte) crematieplechtigheid (soms in besloten kring) in een van de crematoria in de regio.
  • Verder is het mogelijk om alleen in het crematorium een dienst of plechtigheid te houden.
  • Een korte kerkdienst in de open lucht, rond het graf is ook een mogelijke vorm, die we in de voorbije jaren tweemaal meemaakten.

Rol van predikant bij overlijden

overlijden-aronskelk-calla-1418653_960_720Belangrijk in het vormgeven van de uitvaart is het contact met de predikant en de samenwerking met de uitvaartleider. Soms heeft de predikant de overledene begeleid in het ziekteproces, maar soms komt een overlijden totaal onverwacht. Het gesprek met naastbestaanden is dan ook heel belangrijk, want zo kunnen we komen tot een zo goed mogelijke vorm voor een passend, persoonlijk en warm afscheid.

Voorbereiding: breng een bezoek aan de kerk

Voor een goede voorbereiding voor de naastbestaanden is er de mogelijkheid om in de kerk te komen kijken en samen met de predikant en de koster tot goede afspraken te komen. Dan wordt ook duidelijk waar de naasten kunnen zitten, waar de kist staat, hoe het geluid voor sprekers werkt en hoeveel plaatsen er gereserveerd moeten worden.

Tarief uitvaartdienst

gedenk_okBent u lid van de Protestantse Gemeente Borne? Dan ontvangt u de inzet van kerkgebouw, predikant, organist/pianist en koster gratis. Geldt dit niet voor u? Lees dan hier de tarieven voor huur en mankracht.

Voor leden van onze gemeente hebben we ook een speciale plek waar de namen van de overledenen uit dat jaar hangen. Bekijk dit gedachteniskunstwerk.

Geef overlijden altijd door

Niet alle gemeenteleden kiezen ervoor om de kerk te betrekken bij de uitvaart. Toch worden we wel graag op de hoogte gebracht van een overlijden, zodat we kunnen meeleven. Geef het overlijden door aan de predikant of pastoraal medewerker .