Selecteer een pagina

Even voorstellen: de jeugdraad

Als jeugdraad van de Protestantse gemeente Borne willen wij ‘er zijn’ voor jou, als kind en  jongere in onze gemeente. Dit doen wij door jou een stem te geven binnen de kerkenraad bij nieuwe beleidsvraagstukken en voorstellen vanuit de gemeente.  Maar vooral door (samen met andere werkgroepen en heel veel vrijwilligers) activiteiten en momenten te creëren waarbij je elkaar kunt ontmoeten en je kunt verbinden met onze gemeente en met God.

Wat doet de jeugdraad?

De jeugdraad komt elke 2 maanden bij elkaar voor een vergadering. In de vergadering bespreken we een aantal thema’s die spelen binnen de jeugd en komen er nieuwe voorstellen en initiatieven ter sprake. Daarbij coördineert en ondersteunt de Jeugdraad waar nodig, de verschillende werkgroepen die betrokken zijn bij doelgroep 0-25 jaar zoals de oppasdienst, de kindernevendienst, de jeugddienstcommissie en de verschillende catechesegroepen.

Wie zitten erin de jeugdraad?

De Jeugdraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers.

  • Voorzitter:              Vacant
  • Penningmeester:   Annelies van Os
  • Secretaris:             Andrieke Horsting
  • Jeugdouderling:     Bastiaan Mul
  • Jeugddiaken:         Vacant
  • Predikant:              Johan Meijer
  • Lid:                         Alice Ritsema
  • Lid:                         Gretha Sierink
  • Lid:                         Lianne Maatman

Meer weten? Meehelpen?

De Jeugdraad wil graag transparant zijn naar jou en de rest van de gemeente. Wij proberen je zo veel mogelijk op de hoogte te houden via de Onderweg, de website en via Facebook. Heb je nog ideeën of vragen voor de jeugdraad, of behoefte om mee te doen, neem dan contact op met de Jeugdraad (jeugdraad@pgborne.nl) of rechtstreeks met een lid van de jeugdraad. Wij zijn erg blij met alle initiatieven die er vanuit jou en anderen binnen onze gemeente komen.