Even voorstellen: Team jeugd

Als team jeugd van de Protestantse Gemeente Borne willen wij ‘er zijn’ voor jou, en je ouders. Dit doen wij door kinderen en jongeren een stem te geven binnen de kerkenraad bij nieuwe beleidsvraagstukken en voorstellen vanuit de gemeente.  Maar vooral door (samen met andere werkgroepen en heel veel vrijwilligers) activiteiten en momenten te creëren waarbij je elkaar kunt ontmoeten. Wij zien graag dat de christelijke traditie doorgegeven blijft worden in woorden en waarden. Zodat er ook ruimte blijft voor bezinning en verbinding met elkaar en met God.

Wat doet Team Jeugd?

Team jeugd komt elke maand bij elkaar voor een vergadering. In de vergadering bespreken we een aantal thema’s die spelen binnen de jeugd en komen er nieuwe voorstellen en initiatieven ter sprake. Daarbij coördineert en ondersteunt team jeugd waar nodig de verschillende
werkgroepen die betrokken zijn bij mensen in de leeftijd van 0-25 jaar

Wie zitten er in Team Jeugd?

Team jeugd bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, namelijk:

  • Annelies van Os
  • Gretha Sierink
  • Lianne Maatman
  • Bastiaan Mul (jeugdouderling)
  • Johan Meijer (predikant).

Meer weten? Meehelpen?

Team jeugd wil graag transparant zijn naar jou en de rest van de gemeente. Wij proberen je zo veel mogelijk op de hoogte te houden via de Onderweg en de website. Heb je nog ideeën of vragen voor team jeugd of vind je het leuk om mee te doen, neem dan contact op met team jeugd (teamjeugd@pgborne.nl). Je mag natuurlijk ook iemand van team jeugd aanspreken. Wij zijn erg blij met alle initiatieven die er vanuit jou komen.