Bijzondere diensten voor onder meer jongeren

Binnen de Protestantse Gemeente Borne houden we geregeld bijzondere diensten, onder meer voor jongeren. Denk aan de Thomasvieringen, kindervieringen, de jeugdkerstnachtdienst en de overstapdienst. Hieronder vind je meer informatie over deze diensten.

Of bekijk meteen de data van de komende bijzondere diensten.

Kindervieringen

4x per jaar houden we een viering speciaal voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Ook jongere en oudere kinderen zijn van harte welkom. Net als ouders, grootouders en alle andere belangstellenden. De dienst wijkt wel af van de normale liturgie en richt zich dus vooral op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens  deze vieringen zingen wij eenvoudige en bekende kinderliedjes. Ook is er ruimte tijdens de viering om rond te lopen en om zelf dingen te doen.

Er is een speciale kinderviering rond de startzondag in september. Ook is er elk jaar een kinderkerstviering op de zondag voor kerstmis. Op de eerste paasdag houden we om 9.00 uur een kinderpaasviering. De organisatie van deze vieringen ligt bij de werkgroep van de kindernevendienst.

Thomasviering

Een dienst waarin je 20 minuten lang je gang kan gaan? En waarin je geen preek aanhoort en stilzit, maar mag rondlopen? Lijkt dat je wat, lees dan gauw meer over wat een Thomasviering is.

Kerstnachtdienst

Een hoogtepunt voor de gemeente is de jaarlijkse kerstnachtdienst die we mogen vieren de R.K. St. Stephanuskerk aan de Stationsstraat. Ook daarin proberen we altijd contact te leggen met het publiek en de actualiteit met het geloof te verbinden.

overstapdienst_2016-22

Net voor de zomervakantie

De laatste dienst voor de zomervakantie staat in het teken van de kinderen die overstappen van de kindernevendienst naar de jeugdactiviteiten. De jeugddienstcommissie draagt daar aan bij door deze dienst samen met de leiding van de kindernevendienst vorm te geven.

Bekijk hieronder foto’s van een overstapdienst.

Foto’s overstapdienst 2023