Kerkdiensten en corona

Hieronder staan de afspraken die er gelden om een kerkdienst bij te wonen. Let op: deze afspraken kunnen veranderen. Wijzigingen vindt u op deze webpagina en in de Zondagsbrief.

Diensten in kapel Dijkhuis per 1 september 2021?

Voorlopig zijn er nog geen diensten in de Kapel van Het Dijkhuis. Er wordt naar gestreefd om de diensten per 1 september weer te starten, maar dan moet wel een eind zijn gekomen aan de anderhalvemeter afstandmaatregel.

Diensten in de Oude Kerk

Vanaf 26 juni is het bijwonen van kerkdiensten versoepeld. Er mogen nu 50 bezoekers worden toegelaten. De diensten zijn in overeenstemming met de regels van de landelijke PKN.
Voor het bijwonen van een dienst gelden de volgende regels:

Aanmelden

Bezoekers van de diensten moeten zich vooraf aanmelden bij de kosters. Dit aanmelden is noodzakelijk en kan via de kosters bij voorkeur per mail (koster@pgborne.nl) of eventueel telefonisch op telefoonnummer 0621100945. Bij de aanmelding moet vermeld worden met hoeveel personen men wil komen. De aanmelding moet plaatsvinden uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur. Dit aanmelden geldt ook voor de vespers. U kunt zich alleen aanmelden voor de eerstvolgende dienst.

Bericht als kerk vol is

De kosters informeren de gemeenteleden die vanwege de beperkte capaciteit niet kunnen komen via de mail of eventueel telefonisch uiterlijk zaterdagavond voor 18.00 uur.

Voorrang bij aanmelding

  • Gemeenteleden die afgebeld worden omdat de kerk vol zit, genieten voorrang bij een volgende aanmelding.
  • Gemeenteleden die zich voor het eerst aanmelden hebben voorrang boven gemeenteleden die al vaker geweest zijn.

Controle bij kerkingang

Het is nier meer verplicht een mondkapje te dragen. Bij de ingang van de kerk checkt de coördinator (koster) met behulp van de aanmeldingslijst of de kerkganger zich heeft aangemeld. (ook om bij te houden wie er is geweest voor eventueel bron- en contactonderzoek). Ook vraagt de coördinator naar de gezondheid van de kerkganger of die van een huisgenoot. Bent u verkouden, hebt u koorts, heeft een huisgenoot corona? Als op één van de vragen positief wordt geantwoord kan de kerkganger de kerk niet betreden.
Wij vragen u de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

Afstand houden behalve bij huisgenoten

Tussen kerkgangers dienst anderhalve meter gewaarborgd te worden. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.

Weer met z’n allen zingen

Er mag door de gemeenteleden weer gezongen worden en hardop gebeden..

Geen koffiedrinken/ontmoeten

Er is geen ruimte voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Vermijdt groepsvorming binnen en buiten. Dit is ook de reden waarom de garderobe niet gebruikt mag worden.

Toilet voor hoge nood

Het gebruik van het toilet in de Potkaamp graag tot het minimum beperken.

Privacy/in beeld

Omdat de diensten live worden uitgezonden en u een zitplaats wordt aangewezen (ook op het koor) kan de privacy niet worden gewaarborgd. De kans dat u in beeld komt zal aanwezig zijn.

Lengte diensten

De diensten duren ongeveer een uur.

Meer weten?

Onze kerkgemeente heeft de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland vertaald naar eigen spelregels. Er zijn aparte regels voor de Potkaamp en de Oude Kerk. Download ze hier:

Online kijken

Kunt er er zondag niet meer bij in, in de Oude Kerk? Of wilt u veilig thuis de dienst volgen? Bekijk dan zondagmorgen (of op een later moment) de dienst via deze website.