Lid worden van Protestantse Gemeente Borne?

Hoe u lid wordt van de Protestantse Gemeente Borne, hangt af van uw situatie. Hieronder vindt u het antwoord op de meest voorkomende situaties. Het gaat vaak om maatwerk, we zoeken naar de vorm die het beste bij u past. Misschien is officieel ‘lid worden’ voor u (nog) een stap te ver. Ook hiervoor is ruimte  (zie situatie 1 en situatie 6)

Situatie 1. Ondersteunend lid

Voelt u zich betrokken bij onze gemeente? Omdat u hier bijvoorbeeld vroeger woonde en lid van was? Of omdat uw ouders of vrienden lid zijn? Blijf op de hoogte van nieuws uit de leden en/of van de kerk zelf. Word hiervoor lid vanaf 50 euro per jaar (meer is welkom) en ontvang elke week de Zondagsbrief in uw mailbox. Mail hiervoor uw naam, adres en het gewenste bedrag naar kerkelijkbureau@pgborne.nl.

Situatie 2. U wordt gedoopt

Als u als kind of volwassene gedoopt wordt in de Protestantse Gemeente Borne, bent u daarmee dooplid van onze gemeente. Doet u als volwassene belijdenis (dit kan tegelijk met de volwassendoop) dan wordt u belijdend lid.

Situatie 3. U woont sinds kort in Borne, Hertme of Zenderen

Als u sinds kort in Borne, Hertme of Zenderen woont en lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk Nederland behoort, wordt u in principe automatisch lid. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie.

Situatie 4. U woont niet in Borne, Hertme of Zenderen

Als u niet in Borne, Hertme of Zenderen woont, maar wel lid bent van een gemeente die tot de Protestantse Kerk Nederland behoort, en graag bij onze gemeente wilt horen, dient u zelf actie te ondernemen. U kunt een gesprek voeren met onze predikanten of u dient een schriftelijk verzoek in bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Borne. Ook wordt er afgestemd met uw huidige gemeente, die op de hoogte wordt gebracht van uw wens. Bij deze vorm wordt er gebruik gemaakt van de zogeheten ‘perforatieregel’, u woont elders, maar wordt volwaardig (doop- of belijdend) lid bij ons.

Situatie 5. U bent lid van andere christelijke kerk

Als u gedoopt bent en lid van een andere christelijke kerk, dient u om lid te worden zelf actie te ondernemen. U volgt dan dezelfde procedure als bij situatie 3. Hierbij is het van belang dat u beschikt over uw doopgegevens, die u bij uw oorspronkelijke kerk kunt opvragen.

Situatie 6. Als u niet gedoopt bent, maar wel gelooft

Gedoopt zijn is een kenmerk van het lidmaatschap van de kerk. U bent bij ons óók van harte welkom als u niet gedoopt bent! Samen kunnen we zoeken naar de vorm die het beste bij u past. Zie ook hieronder bij dopen of belijdenis doen.

Wilt u gedoopt worden of belijdenis doen?

Neem contact op met een van de predikanten om tot nadere afspraken te komen over doop- of belijdenisdatum en voorbereidende gesprekken.