Algemeen: scriba Koster Kerkelijk bureau
De Höfte 24, 7622TL Borne
e-mail: scriba@pgborne.nl
telefoon: 0622112804
telefoon: 0621100945
e-mail: koster@pgborne.nl
Oude Kerkstraat 11, 7622EK Borne
e-mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl.
spreekuur iedere dinsdagavond van
18.00 tot 19.00 uur, telefoon 0611682584.

Predikanten/contactpers. e-mail ev. telefoon ev. naam
ds. Johan Meijer ds.johan.meijer@pgborne.nl 06-5733 7388
Tiny Siertsema (noord) tiny@siertsema.net 06 2235 1722
Harry van de Riet (zuid) harry@havaderi.nl (074) 2664833
Jorien Beunk (jeugd) jeugdwerker.jorien@pgborne.nl 06-5048 7903
Gretha Sierink (jeugd) teamjeugd@pgborne.nl 06-4094 7017
Lina van de Pol (Dijkhuis)

Organisatie
kerkenraad scriba@pgborne.nl
kerkrentmeesters kerkrentmeesters@pgborne.nl

Rondom kerkdiensten
oppasdienst 06 1538 2739 Annelies van Beek
kindernevendienst
haal- en brengservice jolandabroekate@gmail.com 06 4729 4217 Jolanda Broekate
zondagsbrief/liturgie bezorgen kerkelijkbureau@pgborne.nl
kerkomroep/internet/video cvh@mailhuizen.nl (074) 2662558 Cor van Huizen
collectemunten kerkelijk bureau

Hulp bieden
pastorale hulp/wijkcontact ds.johan.meijer@pgborne.nl 06 5733 7388 ds. Johan Meijer
klussendienst diaconie@pgborne.nl (074) 2672032 Wim Zaalberg
geldzorgen diaconie@pgborne.nl
diaconie diaconie@pgborne.nl

Werkgroepen
vesper
Taizé
team vieringen klaskekuipers@outlook.com Klaske Kuipers
groen geloven groengeloven@pgborne.nl 06 3936 5821 Anita Meijer
zwo dinigeertman1@gmail.com Dini Geertman
kerkelijk archief archief@pgborne.nl Peter van der Gaag
tuinonderhoud elsenwimborne@gmail.com (074) 2672032 Wim Zaalberg
vrouwen verenigingen (074) 2665754 mevr. D.Stuifzand
overleg Bornse kerken ds.johan.meijer@pgborne.nl 06 5733 7388 ds. Johan Meijer
team nieuw pastoraat
audio videogroep (074) 2665599 Erik Middag
team communicatie communicatie@pgborne.nl Sylvia Mekenkamp/Loes Grooters
webgroep webmaster@pgborne.nl

Redacties
kerkblad onderweg@pgborne.nl Marjan Adams
zondagsbrief zondagsbrief@pgborne.nl Jan van der Kamp
Meindert van der Molen
website webmaster@pgborne.nl Mia Ring

Overig
ouderen bezoek (074) 266 2592 Albert Noppers
samen eten in de Potkaamp tiny@siertsema.net  06 223 51722 Tiny Siertsema
op vakantie (Twenteweek) (074) 2664940
(07) 26 66 898
Rika Buist
Ineke Damhuis
Amnasty International deavalk@outlook.com Dea Valk
Gesprekskring (alle leeftijden) ge.anita.meijer@wxs.nl 06 3030 2895 Gé Meijer
Jeugdwerker jeugdwerker.jorien@pgborne.nl 06-5048 7903 Jorien Beunk